Jeg var 35 år og hadde takket ja til stillingen som kommuneoverlege i Karmøy kommune, den største kommunen i Nord-Rogaland med over 40.000 innbyggere. – Jeg må prøve å dokumentere underveis hva jeg gjør, tenkte jeg. Om ikke annet, så for å ha en slags dagbok for min egen del. Jeg hadde også bitt meg merke i han som sa «du må skrive ditt fag».

Dermed startet jeg bloggen «Distriktslegen» i 2012, et prosjekt som jeg har holdt gående helt fram til 2018. Til sammen har jeg skrevet rundt 100 innlegg, der tema i hovedsak har vært knyttet min jobb som samfunnsmedisiner og min utforsking av fagfeltet folkehelse og folkehelsearbeid.

18 dollar i året har jeg betalt for å ha enerett på domenet «www.distriktslegen.com» på plattformen WordPress. Jeg avslutter nå bloggen, fordi jeg ønsker å bidra til formidling i et annet format enn en privat blogg. Som et slags punktum, og for å ta vare på tekstene, samler jeg alle 100 innlegg i dette heftet. Ikke alt er like bra, men ingenting fjernes, da alt er del av en helhet og en slags vandring, på en samfunnsmedisinske sti.

Totalt har innleggene mine fått rundt 45.000 treff. Jeg aner egentlig ikke om det er mye eller ikke. Men noen av de mest leste innleggene har vært:

  • «Avtaler for leger i kommunene – en liten oversikt»
  • «Helsevesenet er overopphetet – finn bremsa»
  • «Idrettslag – hvor får vi egentlig pengene fra»
  • «DRG – pengene som styrer helsevesenet»
  • «Leger har godt av å være pasienter av og til»
  • «Barneidrettens forbannelse»

Takk til alle som har vært innom og lest og gitt innspill og tilbakemeldinger underveis – jeg håper tekstene kan ha vært til nytte og inspirasjon.

«Det beste pasientforløpet, er å ikke bli pasient».

Haugesund 16. februar 2018

Dag-Helge Rønnevik

Samfunnsmedisiner

Kompendium med alle innleggene i kronologisk rekkefølge:

Distriktslegen – en samfunnsmedisinsk vandring 2012-2018