Dersom helseministeren blir bondefanget som sykdomsminister, er det kanskje på tide å vurdere om det koordinerende ansvaret for folkehelsepolitikken på statlig nivå må plasseres et annet sted.