I september i fjor takket jeg ja til stillingen som ny bedriftslege i en privat/kommersiell BHT-kjede. Jobben har så langt vært både spennende og utfordrende! BHT og arbeidsmedisin er langt mer enn «kjøttkontroller», dvs. delvis eller helt unødvendige helseundersøkelser av friske folk. Jeg opplever jobben som viktig og meningsfull! De som står på i tøffe yrker år etter år, fortjener at helsa deres blir passet godt på.

skjermbilde-2017-01-14-kl-20-47-55

Arbeidsmedisin er nært beslektet med både allmennmedisin og samfunnsmedisin, dvs. det har innslag av både individrettet arbeid og mer strukturelle tiltak med stort fokus på forebygging av helseskade. Arbeidsmedisin er en egen medisinsk spesialitet som det tar minst 4-5 år å oppnå. Vi jobber tverrfaglig og bistår bedriftene i langt mer enn å bare sjekke hørsel og kolesterol på de ansatte. BHT er inne og hjelper bedrifter å kartlegge hvilke risikofaktorer de har i arbeidsmiljøet, lager handlingsplaner, deltar på planleggingsmøter, møter i AMU (arbeidsmiljøutvalg) og vernerunder, gjennomfører lovpålagte helseundersøkelser av de ansatte, bidrar i forebygging og oppfølging av sykefravær, tilbyr psykiatrisk førstehjelp ved kriser og vanskelige situasjoner, tilbyr stressmestringskurs, bidrar på årlige «helsedager», gir veiledning, gjennomfører kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø m.m.

skjermbilde-2017-01-14-kl-20-44-49

Det er arbeidsmiljøloven som sier at bedrifter er pålagt å knytte til seg BHT. En egen forskrift definerer hvilke typer bedrifter dette kravet gjelder. Kort sagt så er det bedrifter der de ansatte blir utsatt for eksposisjoner som kan skade helsa (støv, støy, kjemikalier, smittestoffer, stråling, vibrerende verktøy m.m.). I dagens kunnskapssamfunn er det kanskje lett å glemme de som har tungt fysisk arbeid «på gølvet» – og ofte betaler de med redusert helse etter et langt og tøft arbeidsliv. Vi ser daglig ansatte med skadet hørsel og redusert lungefunksjon, som er det mest vanlig. De lovpålagte helseundersøkelsene av de ansatte er en av kjerneoppgavene til BHT, og jeg opplever det som meningsfullt og viktig. Når vi finner skade/sykdom som vi mener kan settes i sammenheng med arbeidet, melder vi dette til arbeidstilsynet.

Jeg er også godkjent sjømannslege og petroleumslege slik at vi kan skrive helseattester til sjøfolk og offshorearbeidere. Jeg synes virkelig det er spennende å høre om hva de ulike ansatte jobber med, og jeg må google bilder av de ulike plattformene/riggene/båtene de jobber på for å forstå hva de egentlig snakker om. Som nordlending er ikke offshore-industrien noe jeg har hatt tett på meg, det var noe de drev med nede på vestlandet… Men desto mer spennende er det å lære mer om det nå. De fleste jeg snakker med virker å trives godt med jobben de har, jobber 2 uker på og har 4 uker fri, og når de er ute jobber de som regel 12-timersvakter f.eks. fra 07-19. En stillasmontør jeg hadde inne til kontroll trakk på smilebåndet da han erkjente at «alt jeg har bygget opp i løpet av de siste 20 årene, har blitt revet ned». Jeg blir ydmyk og imponert over å høre hvordan mange jobber ute på plattformer; hengende i seler eller høyt oppe i lufta, i trange rom, med tunge verktøy. De må være i god fysisk form for å klare slike oppdrag.

skjermbilde-2017-01-14-kl-20-40-46
Det er mye vedlikeholdsarbeid ute på plattformer (bilde: Aftenbladet).
Jeg har henvist flere arbeidere til nevrologisk avdeling i Haugesund eller yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland for HAVS – hånd og arm vibrasjons syndrom. De har rett og slett fått varige skader i hender/armer pga. de har brukt vibrerende verktøy for mye. Nerver og blodkar blir skadet, og arbeideren får «likfingre», prikking og nummenhet.  Akkurat det har vært en øyeåpner for meg, og er kanskje en eksposisjon som er litt i skyggen av fokuset på støv og støy. Yrkeshygienikeren vår bistår bedrifter å lage tabeller over hvor lenge det er anbefalt å jobbe med feinsag, meiselbor, høytrykkspylere, drilling, luftbor osv.

skjermbilde-2017-01-14-kl-20-39-17
Likfingre (bilde fra internett).
ØNH-avdelingen i Haugesund har fått flere nye kunder fra meg til vurdering av høreapparat. Støyskade er ikke uvanlig, og ofte skyldes det tidligere arbeidsforhold fra den tiden det ikke var like mye fokus på dette. De fleste er flinke å beskytte hørselen sin, har jeg inntrykk av. Men i en travel arbeidshverdag med høye krav til effektivitet har jeg også forståelse for at det kan være lett å slurve og tenke «jeg skal jo bare kutte dette røret» eller «jeg skal jo bare meisle noen få fliser» osv.. Men over flere år vil mange slike små episoder kunne føre til varig nedsatt hørsel. Det er spesielt viktig av unge ansatte får gode vaner tidlig.

skjermbilde-2017-01-14-kl-20-43-35
Det er mye bedre vern av hørsel nå enn for år tilbake.
Mange industriarbeidere og ansatte i bygg- og anlegg utsettes for ulike typer støv som over tid kan gi nedsatt lungefunksjon. Derfor tar vi pusteprøve (spirometri) av alle som jobber i støvutsatte miljøer. Noen utvikler yrkesrelatert KOLS, og spesielt de som både røyker og jobber i industrien er i høyrisiko for denne fæle lungesykdommen. Røykeslutt er derfor et fast tema i mine konsultasjoner.

skjermbilde-2017-01-14-kl-20-53-24
Støvmaske eller friskluftsmaske må brukes for å beskytte mot støv.
For å følge med på hørsel og lungefunksjon er det ønskelig å sammenlikne verdiene med tidligere verdier. Dette er en utfordring i BHT; når bedrifter bytter BHT blir ikke journalene til de ansatte automatisk overført. Når vi trenger sammenlikningsgrunnlag må vi be den ansatte om å hente de gamle papirene der de hadde BHT tidligere, og det blir fort en del ekstraarbeid. Det burde vært et bedre system for å sikre kontinuiteten som vi trenger for å kunne gjøre gode vurderinger. Man skulle kanskje tro at vi i 2017 ikke drev og scannet og flyttet papirer, men det gjør vi altså. Et felles journalsystem for alle BHT-er er vel neppe mulig å få til.

Til slutt får jeg si noe om disse «kjøttkontrollene» som jeg tror BHT kanskje har et litt dårlig rykte på seg for å drive med. Mange BHT-er er kommersielle aktører som må skaffe seg flere bein å stå på, og som leter etter flere muligheter for inntekt. Samtidig er det en del bedrifter som ønsker å tilby en jevnlig helsesjekk til alle sine ansatte, og ikke bare de som kommer inn under kravet om lovpålagte helsekontroller. Kanskje burde det å sitte stille foran en PC bli definert som en potensielt skadelig eksposisjon på lik linje med støv, støy, kjemikalier osv. Men slik er det ikke per i dag, og derfor får en del kontoransatte tilbud om ulike typer allmennhelseundersøkelser eller livsstilskontroller der fokus blir mer på fysisk aktivitet, kosthold og livsstil. Det oppleves nok som nyttig for mange, men på den andre siden har vi mye kunnskap om at helseundersøkelser av friske personer ikke har noen effekt (det kalles også «villscreening»), og at det kan føre til overdiagnostikk og overbehandling.

skjermbilde-2017-01-14-kl-21-20-30

Dette er en balansegang der vi får være bevisste på hva vi holder på med. Jo flere prøver vi tar, jo flere positive prøvesvar vil vi få som vil kreve oppfølging og henvisning til andre og kanskje helt unødvendige undersøkelser og behandlinger. Sett i et samfunnsperspektiv bør ikke BHT bidra til en utvikling der vi bruker masse ressurser på å bekrefte at friske folk faktisk er friske! Men kjerneoppgavene i BHT er viktige, og jeg ser absolutt hensikten med at bedrifter er pålagt å ha BHT.

***

En takk til dere jeg jobber med, for at dere er tålmodig med meg, og deler av all kunnskap og erfaring dere sitter på! Og ikke minst godt humør og fabelaktig godt arbeidsmiljø – jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag:)