En stor internasjonal studie som nylig ble publisert i The Lancet viser sterke sammenhenger mellom de fysiske omgivelsene og befolkningens aktivitetsnivå i urbane områder.

Skjermbilde 2016-04-12 kl. 11.57.51

Omgivelsenes utforming påvirker hvor aktive vi er

Nesten 7000 personer i alderen 18-66 år fra 14 byer i ti ulike land på fem ulike kontinent deltok i studien [1]. Deltakerne ble utstyrt med en «chip» som registrerte alle bevegelsene deres i 4-7 dager. Forskjellen i fysisk aktivitet mellom deltakere som bodde i de minst og mest aktivitetsvennlige nabolagene varierte fra 68 min/uke til 89 min/uke, noe som representerer 45-59 % av de anbefalte 150 min/uke. Fire av seks miljøfaktorer som ble undersøkt var signifikant og lineært koblet til økt fysisk aktivitet: Tilgang til offentlige parker innen gangavstand (0 – 5 km) fra bolig, tilgang på offentlig transport (buss, tog eller ferje), høyere netto boligtetthet og høyere antall gatekryss og tilrettelegging for fotgjengere. Studien peker på at det er et stort potensiale i å legge til rette for en aktiv befolkning gjennom god planlegging.

Studien i The Lancet konkluderer med at utformingen av omgivelsene har potensiale til å bidra sterkt til hvor aktive folk er:

Interpretation

Design of urban environments has the potential to contribute substantially to physical activity. Similarity of findings across cities suggests the promise of engaging urban planning, transportation, and parks sectors in efforts to reduce the health burden of the global physical inactivity pandemic.

150 minutter i uka

1/3 av jordas befolkning er overvektig, og pilene peker stadig i feil retning [2]. Norge er intet unntak, tvert i mot. Livsstilen vår påfører oss livsstilssykdommer, og det gjelder folk fra alle samfunnslag [3]. I mange tilfeller er samfunnet rundt oss innrettet på en slik måte at det bidrar til å gjøre oss syke (livsstilssyke). Myndighetene anbefaler at voksne bør være i moderat aktivitet minst 150 minutter i uka, mens tilsvarende for barn og unge er 60 minutter aktivitet daglig av moderat eller høy intensitet [4].

400-metersskogen

I folkehelseprofilene for 2014 hadde FHI (folkehelseinstituttet) fokus på befolkningens tilgang på grøntområder. «Bruken av grøntområder avtar raskt med avstanden fra hjemmet. Et tilgjengelig grøntområde bør kunne nås på maksimum 10 minutter. Hvor langt man går på 10 minutter varierer mellom ulike aldersgrupper (se figur ). For at et grøntområde skal være tilgjengelig for barn og eldre bør det ligge innenfor 400 meter fra hjemmet».

Skjermbilde 2016-04-12 kl. 11.51.19

Oppsummering

  1. I tillegg til å oppfordre den enkelte til å leve sunt (atferdsstrategien) er det avgjørende å se på hvordan de fysiske omgivelsene kan bidra til en mer fysisk aktiv befolkning (omgivelsesstrategien).
  2. Samfunnet må legges til rette med tanke på at folk skal være i aktivitet – det gir gevinst både for den enkelte og for samfunnet samlet sett.
  3. Planleggere som ivaretar plan- og bygningsloven har et stort ansvar, og fagfolk med kompetanse innen folkehelse må være på banen og gi innspill i prosessene. Det er for sent når asfalten er lagt.

 

Referanser:

  1. Sallis, J.F., et al., Physical activity in relation to urban environments in 14 cities worldwide: a cross-sectional study. The Lancet, 2016.
  2. Spilde, I., Én av tre i verden veier for mye, http://www.forskning.no. 2014.
  3. Sykdomsbyrden i Norge 1990-2013Rapport 2016:1, Folkehelseinstituttet.
  4. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, Helsedirektoratet. 2014.