FrPs helsepolitikere Hokksrud og Wold framstår som gallionsfigurer på fedmeskuta, og stolt roper de «vi har valgt det selv!» mens skuta går ned. De er liberalister som bruker den pågående priskrigen på påskegodteri til å fronte sin ideologi – individets rett til å leve i fred, og troen på markedsøkonomien. Mens fedmen og livsstilssykdommer er i ferd med å kvele store deler av den industrialiserte verden, får de støtte fra helseministeren som sier at la nå folk få kose seg med smågodt i påsken. Har de misforstått noe, eller er de faktisk villig til å ofre folkehelsa på frihetens- og markedsøkonomiens alter?

Skjermbilde 2016-03-20 kl. 10.01.20

Smågodtkrigen – arena for ideologisk show off

Smågodt til 29 kroner kiloet får folk til å gå av hengslene. COOP regner med å selge 2000 tonn smågodt, noe som er 100 % mer enn vanlig i påsketider. Fremskrittspartiets helsepolitikere Hokksrud og Wold står fram i VG og forsvarer den enkeltes rett til å velge selv hva man putter i seg, og advarer mot pekefinger og overformynderi. Debatten raser i VGs kommentarfelt om smågodt og folkehelse – den vanlige ordkrigen mellom de «liberale høyreorienterte» og de «radikale venstreekstremistene». Sort/hvitt.

Vi er alle ansvarlig for egen helse, og de valgene vi tar. Samtidig er jeg glad for å leve i et samfunn der noen av de skadelige fristelsene faktisk er tatt vekk fra meg – da får jeg både økt frihet og et lengre liv, og slipper en god del dårlig samvittighet. F.eks. gjennom røykeloven, fartsgrenser i trafikken, økt moms på alkohol og tobakk og vaksineringen av småunger. Men mye av dette mener FrP er overformynderi og pekefingerpolitikk. Hvordan ville samfunnet sett ut om FrP fikk styre alene?

Fremskrittspartiet – et liberalistisk parti

FrP  har en liberalistisk plattform, der grunntanken er at den enkelte skal få leve livet sitt uten for mye innblanding fra staten, at folk selv er bedre i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine. De tror ikke at formynderi og sentraldirigering er egnet til å skape velstand eller lykke for enkeltmennesket (kilde: Frps prinsipprogram).

Liberalisme er en ideologi hvor individuell frihet står i sentrum. Liberalister mener at du har rett til ditt eget liv. Hos liberalismen er det kun én type frihet som gjelder: Såkalt negativ frihet, eller frihet fra noe. «Negativ frihet» innebærer at man er sikret frihet fra andres “frihet” til å krenke deg. «Min frihet slutter der din begynner». Helt konkret betyr dette at handlinger som bevisst krenker andre mennesker er strengt forbudt, som trusler, tyveri, hærverk, svindel, ran, voldtekt, drap og liknende. All annen aktivitet er tillatt.

Liberalismen ble først utformet i England på 1600-tallet. Dens grunnleggere er Thomas Hobbes og John Locke. Begge var opptatt av å legitimere statsdannelsen i en frivillig kontraktsinngåelse mellom individer. Dette er liberalismens kjerne – at individer går foran samfunnet. Nå har ikke jeg studert filosofi siden ex-phil, men jeg tror ikke John Locke hadde vært på lag med de to helsepolitikerne fra FrP. Locke sa at staten skal beskytte befolkningen og deres frihet (liberty), liv (life) og eiendom (property). Om den ikke gjorde det, hadde folket rett til å gjøre revolusjon. (Noe de jo etterhvert også gjorde).

Fremskrittspartiets folkehelsepolitikk

Røykeloven var Frp imot, og de ønsker fortsatt å liberalisere den. Liberale røster sier det er en tragisk lov som krenket eiendomsretten. Vinmonopolet ønsker Frp nedlagt, de vil selge øl og vin på bensinstasjoner alle dager i uka. De vil sette ned avgiften på alkohol og tobakk og sette ned aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer. Det står lite eller ingenting om forebyggende tiltak og folkehelse i partiets prinsipprogram. Ut fra dette er det fristende å konkludere med at FrP i svært liten grad har en politikk innen forebyggende og helsefremmende arbeid. Men befolkningen skal ha tilgang på gode helsetjenester. Satt på spissen er FrP mer opptatt av å tilby fedmekirurgi enn å drive primærforebygging slik at overvekt ikke oppstår i første omgang.

70-80 % av dødsfall skyldes livsstilssykdommer

Staten skal altså beskytte folket sitt, i følge opplysningstidens filosofer. Individet er viktigere enn samfunnet. Men hva da når samfunnet gjør individene syke? Balansen mellom overformynderi og paternalisme på den ene siden og frihet og liberalisme på den andre siden er utfordrende. Ansvar for egen helse sett opp mot faktorer i samfunnet som gir oss uhelse, og som vi ikke har så stor innflytelse over som enkeltindivider.

Hokksrud og Wold representerer en politikk som sier at det er i all hovedsak ditt eget ansvar om du blir livsstilssyk, og at samfunnet i liten grad skal bruke ressurser på å forhindre dette. Tvert i mot vil de gi næringsmiddelindustrien og produsenter av alkohol og tobakk friere spillerom, noe vi VET vil føre til at flere får dårligere helse, og dermed mindre frihet og et kortere liv.  Hjerte- og karsykdommer og kreft forårsaker 70-80 prosent av dødsfallene i Norge, og disse sykdommene er stort sett livsstilssykdommer. Hvor mange sliter ikke med dårlig samvittighet og plager seg gjennom utallige slankekurer med dette i bakhodet: «det er bare min egen feil, det er jeg som er svak og har valgt feil». Blame the victim!

Er det ikke mulig å bli enige om at befolkningen har behov for å bli skjermet mot skadelige faktorer, uten at det skal stemples som overformynderi? Kan vi ikke heller kalle det klokskap? Det er ikke noe galt i å være klok, og lære av hva andre har gjort feil Vi trenger ikke bli et nytt USA. Prisregulering av helseskadelige mat- og drikkevarer er klokt, akkurat som med alkohol og tobakk. Diskusjonen vi ser nå rundt prisen på smågodt er bare symbolpolitikk, men bak dette ligger det større politiske saker, som økning av sukkeravgiften.

En slags oppsummering

Jeg er fristet til å ta i bruk tittelen sykdomspolitikere istedenfor helsepolitikereVi bruker allerede 10 % av BNP på helsevesenet vårt, og med FrPs tilnærming vil dette bare øke, samtidig som flere vil måtte slite seg gjennom livet med livsstilssykdommer som ikke bare fører til kortere levealder, men også færre gode leveår.

Jeg lurer på om ikke FrP har misforstått sin egen ideologi litt. I følge John Locke skal staten beskytte sine innbyggere og deres liv, frihet og eiendom. I stedet for å beskytte folket sitt bidrar jo Hokksrud og Wold til at flere blir fanget i overvekt, fedme, sukkersyke, høyt blodtrykk, hjertesykdommer, psykiske vansker osv., noe som for mange betyr mindre frihet og et kortere liv.

Kilder / lesetips: