Netflix er en strømmetjeneste der du ser TV via internett. For 99 kroner i måneden kan du fritt velge blant et stort antall filmer og TV-serier. Jeg har blitt positivt overrasket over at de tilbyr mange relevante og interessante dokumentarer. Netflix kan nok være med på å øke vår helsefremmende allmennkunnskap (health literacy) og sette fokus på samfunnsforhold som påvirker livene våre og helsen vår. Samtidig må vi ikke glemme at Netflix er en bedrift som vil tjene penger, og en sunn skepsis bør vi ha uansett hvilke dokumentarer vi ser. Hvordan kan vi f.eks. vite at det ikke er fettindustrien som har finansiert dokumentaren som er kritisk mot for høyt sukkerinntak?

Netflix - en kilde til god folkeopplysning?
Netflix – en kilde til god folkeopplysning? Kan vi stole på det vi ser?

Fjernsynet skulle brukes til folkeopplysning og spredning av kunnskap, men mye av det vi ser på i dag er fordummende populærkultur kalt underholdning, spekket av reklameavbrudd og tullete hjernedøde show med gamle idrettsstjerner osv. Takk og pris for at vi har NRK som produserer skikkelig fjernsyn fortsatt, og som i sommer demonstrerte dette gjennom satsingen på «NRKs dokumentar-sommer». Også Netflix har overraskende mange dokumentarer som berører ulike tema knyttet til folkehelse og samfunnsutvikling. Har Netflix skjønt det; Folk flest ønsker å bli opplyst?

Netflix har dokumentarer om sosiale ulikheter, fedmeepidemien, overvekt og ernæring, genmodifisert mat, legemiddelindustrien og antibiotikaresistens. Tommel opp! Det synes jeg er flott, og bidrar til at jeg er kunde hos Netflix. Det er også interessant å se hvordan filmene tilsynelatende er med på å starte bevegelser og kampanjer på sosiale medier og internett rettet mot f.eks. mobbing eller matvareindustrien.

Lyst å prøve å
Lyst å prøve å «juice» i 60 dager?

Men det jeg her vil problematisere litt er; Tar Netflix et bevisst samfunnsansvar, eller har de bare skjønt at her er det penger å tjene på at kundene deres ønsker denne typen filmer/dokumentarer? Er det rene markedskrefter som styrer dette, eller har Netflix´ ledelse satt seg som mål å rett og slett bidra til en bedre verden? En kombinasjon er jo også mulig. Men kan det tenkes at det står en industri i kulissene og gnir seg i hendene også her?? Sukkerindustrien, fettindustrien, kvakksalverindustrien, diettindustrien – det er store penger å tjene på alt som har med helse å gjøre. Hvem eier aksjene i Netflix???

I hvor stor grad kan vi stole på gyldigheten av innholdet i filmene – har Netflix f.eks. en redaksjonell komité der det gjøres fagfellevurderinger slik det gjøres med artikler som publiseres i ulike tidsskrift for å kvalitetssikre hva som legges ut? Bør vi kunne stille krav til det, akkurat som noen av dokumentarene peker på at matvarer bør merkes slik at vi vet hva vi putter i oss? (Gjør NRK det?). Det kunne jeg tenke meg å finne ut – kanskje jeg gjør et forsøk på å kontakte Netflix og stille dem dette spørsmålet.

Mange av filmene har en imponerende flott og pedagogisk framstilling av temaet, og man forstår at selv om flere av filmene tilsynelatende er lagd av et fåtall personer (f.eks. faren i GMO/OMG som ønsker å vite om maten han gir ungene sine er trygg eller ikke), så er det brukt betydelige ressurser på grafikk og produksjon, og filmen danner ofte utgangspunktet for en nettside som danner utspring for en type bevegelse eller kampanje (f.eks. http://www.gmofilm.com). I rulleteksten etter filmene ser man jo at filmene som framstår som en-mannsfilmer aldeles ikke er det – det er store apparater og masse mennesker i sving.

Forseggjorte animasjoner og flott grafikk i mange av dokumentarene på Netflix!
Forseggjorte animasjoner og flott grafikk i mange av dokumentarene på Netflix!

Blir vi litt lurt? Er det vi tror er engasjerte enkeltpersoners kamp mot systemet, egentlig en forestilling redigert og planlagt fra A til Å – nettopp beregnet på den type kunde som vi er – kunder som ønsker opplysende dokumentarer? I såfall, hva er galt med det – trenger det være noe galt med det? Kanskje ikke. Kanskje er det bare helt supert at film-markedet ser at det er etterspørsel etter opplysende og samfunnsnyttige dokumentarer som bidrar til et mer gjennomsiktig samfunn, der lobbyistene blir avslørt og industrien må svare for sine skadelige metoder. Men i alle sammenhenger der penger styrer, vil ikke det som legges fram være uavhengig.

Kan aktørene ende opp med å ha interessekonflikter når det potensielt er mye penger på spill? Som seere tenker vi når vi ser dokumentarer som regel at filmen er laget av uavhengige kritiske journalister, som setter søkelys på et tema på en slik måte at vi som seere får økt kunnskap og kan gjøre oss opp en mening selv. Det er ikke nødvendigvis tilfellet i nøye planlagte dokumentarer, presentert som mannen i gatas kamp for seg og sin familie, men som kanskje ikke er annet enn en filmproduksjon på linje med andre kommersielle filmer.

For dette kan jo fort i seg selv bli en ny industri, styrt av penger akkurat som alle andre industrier; fornuftige-og-kritiske-dokumentar-industrien. For det er nok enorme pengesummer å tjene for de som klarer å lage en «dokumentar» som legges ut på Netflix – og mange av dem blir kjendiser som gjør det til sitt levebrød å tjene penger på å gi ut bøker eller selge produkter knyttet til temaet.

Joe Cross har nok tjent godt på å fronte
Joe Cross har nok tjent godt på å fronte «juicing» i filmen «Fat, sick and nearly dead».

Er det bestillingsverk noen av disse filmene? Er det matvareindustrien som står bak filmene, akkurat som de står bak mye av forskning og studier? Tja, jeg tror det er naivt å tro at det er umulig, og en sunn skepsis er grei å ha også her. De som selger grønnsaker og frukt kan nok ha stor interesse at folk henger seg på «juicing»-dietten. Hva skiller da de som står bak dette fra andre som står bak ulike dietter og produkter de prøver tjene masse penger på? Kanskje ingenting. Eller er det idealister som har finansiert prosjektene sine gjennom fenomenet «crowd funding»? (se f.eks. Kickstart som er en slik nettside).

Crowd funding - et demokratiserende verktøy for mannen i gata som kan finansiere prosjektet sitt når nok folk er interessert i det, uavhengig av industrier og makthavere?
Crowd funding – et demokratiserende verktøy for mannen i gata som kan finansiere prosjektet sitt når nok folk er interessert i det, uavhengig av industrier og makthavere?

Derfor bør vi kanskje ha et kritisk blikk også på slike velmenende dokumentarer, som i verste fall føyer seg inn i rekka med kvakksalveri som utnytter folks higen etter sunne liv og frelsende dietter. Eller som i beste fall er gode, saklige kritiske blitt på et system der pengene alt for lenge har fått styre i kulissene.

Konklusjon:

 1. Det er flott at Netflix og andre kommersielle aktører tilbyr opplysende og samfunnskritiske dokumentarer, men vi som seere bør ikke være for naive og  til å tro alt er produsert av uavhengige personer, all den tid det er mye penger å tjene på å lage slike filmer.
 2. Burde det være gjort fagfellevurderinger på dokumentarfilmer som gir seg ut for å sitte på sannheten? Hvilke vurderinger gjør f.eks. NRK av de dokumentarene de velger å vise? Hva blir vi servert av media – om det nå er statskanal eller kommersielle aktører – er det filmer kjøpt og betalt av en eller annen industri i kulissene, eller er det faktisk uavhengige aktører vi kan stole på? Hvordan kan vi vite?
 3. Fenomenet crowd funding og internettets og sosiale mediers muligheter er kanskje med på å skape et mer transparent samfunn der storindustrien ikke lenger slipper unna med å være kjeltringer, all den tid det er nok folk som er interessert i å vite hva de driver med.

Jeg slutter her, men tar med noen anbefalinger for noen av dokumentarene som framstår som vettuge og som jeg har sett på med interesse.

Topp 3 anbefalte dokumentarer på Netflix

Min vurdering i parentes 1-5 stjerner der 5 er best:

1) «FED UP» – om sukkerindustriens jerngrep (5)

Dokumentar med fokus på sukkerets og matvareindustriens rolle og ansvar for fedmeepidemien som truer i store deler av verden. Et hovedpoeng er at matvareindustrien (sukkerindustrien) har bevisst jobbet for å opprettholde myten om at vekten din er avhengig av hva du putter i deg, og hvor aktiv du er. Men det korrekte er at det aller viktigste er kostholdet, og at vi lures til å tro at light-produkter er sunne, mens de egentlig bare er litt mindre dårlig og fortsetter å føre til overvekt og fedme. (Les mer også her på bloggen «Sunn skepsis» om hvordan Coca Cola driver på). Svært severdig dokumentar som får deg til å tenke nytt på hva som ligger bak en stadig mer overvektig befolkning. Kanskje det ikke er så enkelt som Høyre sier; ta deg sammen, det er kun opp til deg selv og ditt frie valg hvordan du lever?

2) «GMO OMG» – om genmodifiserte matvarer (4)

GMO står for genmodifiserte organismer. OMG står såvidt jeg vet for «oh my god». Først tenkte jeg at dette er litt på siden av det som jeg er mest interessert i (folkehelse), men se filmen så forstår du også at GMO kan ha stor betydning for folkehelsen. I USA og mange andre land har matindustrien fått lov til å selge genmodifiserte produkter, f.eks. soyabønner og mais, uten at man har fulgt føre-var-prinsippet eller gjennomført uavhengige langtidsstudier som viser at det er trygt. Filmen får meg til å bli interessert i temaet, og kanskje jeg skriver et eget innlegg om det neste gang. Hva vet du om GMO og hva du spiser? 80 % av all soya produsert i verden er genmodifisert – tror vi at vi ikke påvirkes av dette?

3) IN-EQUALIY FOR ALL – om økende sosiale forskjeller i USA (5)

Svært god dokumentar der du blir guidet gjennom temaet sosiale forskjeller av Bill Clintons tidligere høyre hånd, . Det økonomiske systemet fører til at et fåtall blir rikere og rikere, mens flere og flere havner i fattigdom. At noen få tjener infernalsk mye penger, er til skade for samfunnet. Når folk ikke tjener nok, setter de seg i gjeld for å opprettholde levestandarden sin. Middelklassen holder økonomien i gang, og når mange nok får nok gjeld, da bryter økonomien sammen, som i 2009. Store inntektsforskjeller korrumperer samfunnet og ødelegger tilliten mellom befolkningen og de som skal styre landet.

Lenker:

 • Bioteknologirådet: http://www.bioteknologiradet.no/temaer/genmodifiserte-planter-og-mat/
 • The Bully project (dokumentar på NRK): http://www.thebullyproject.com
 • Nettsiden til filmen om genmodifisert mat: http://www.gmofilm.com
 • Kickstarter: Kilde til nye prosjekter finansiert med «crowd funding» (GMO fikk støtte her)
 • Hva er en fagfellevurdering? https://no.wikipedia.org/wiki/Fagfellevurdering
 • Nettsiden til film om ulikhet: http://inequalityforall.com
 • Bloggen «Sunn skepsis» som jeg vil lese mer i: https://sunnskepsis.wordpress.com
 • Facebooksiden til filmen om ulikhet: https://www.facebook.com/InequalityForAll?fref=ts
 • Nettsiden til «Fed Up» der det er samlet mange ressurser og eksempler: http://fedupmovie.com/#/page/food-fighters
Reklamer