Har du hørt om Trondheimserklæringen? Ikke? Vel, det bør du, dersom du er interessert i hva som rører seg på folkehelsefronten.

 

Dette er hovedpunktene i Trondheimserklæringen
Dette er hovedpunktene i Trondheimserklæringen

Ved den 11 nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim, Norge 26-29 august 2014, ble de 747 deltakerne enig om følgende erklæring «Rettferdig fordeling av helse og trivsel – et politisk valg!«. Erklæringen har fått navnet «Trondheimserklæringen».

For første gang i konferansens historie skulle deltakerne ta del i utformingen av en nordisk folkehelseerklæring, som forhåpentligvis vil sette standard for fremtidig nordisk folkehelsearbeid. Konferansen ble arrangert av Sør-Trøndelag fylkeskommune sammen med Fylkesmannen og Helsedirektoratet. Sentralt i erklæringen er at vi må utvikle sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Les hele erklæringen her.

Den norske befolkningen har god helse. Vi opplever en betydelig forbedring i helse og levealder i hele befolkningen, samtidig som det er store sosiale forskjeller i helsen: Levealderen øker mest i grupper med lang utdanning og høy inntekt og det er hjerte- og karsykdommene som skaper de største sosiale forskjellene i for tidlig død.

Trondheimserklæringen setter fokus på sosial ulikhet i helse og utfordringen med å fordele ressurser og muligheter likt slik at alle kan utforme sine liv ut fra sine egne ønsker og ambisjoner – for seg og samfunnet.

Jeg fant link til alle video av presentasjonene fra konferansen på youtube her.

Foreløpig tenker jeg det er greit å kjenne til erklæringen og hvilke rammer folkehelsearbeidet har internasjonalt og nasjonalt. Det skal jo henge sammen med det regjeringen legger fram i folkehelsemeldingene sine, og videre forankret nedover i fylkeskommunene og kommunene. Jeg lurer blant annet på hvordan framtiden ser ut for ordningen med folkehelsekoordinatorer – det er jo en ordning som er resultat av prioriteringer på fylkeskommunalt nivå, og dermed avhengig av hvilke politiske vinder som blåser. Jeg lurer også på hvordan vi i min kommune kan styrke lokalsamfunnene på en god måte.

Det er i lokalsamfunnene god helse og trivsel skapes
Det er i lokalsamfunnene god helse og trivsel skapes

Relevante lenker:

  • Helsedirektoratets info om erklæringenn – klikk her.
  • WHO roser erklæringen – klikk her.
  • WHO nyhetssak om erklæringen (engelsk) – klikk her.
  • Sunne kommuners omtale av erklæringen – klikk her.
  • Helsediraktoratet står bak nettverk for helsefremming. Her et notat fra 3/11-14 som bl.a. tar for seg planleggingen av den nordiske folkehelsekonferansen der Trondheimgserklæringen ble vedtatt.
  • Karmøy kommunes samfunnsdel i ny kommuneplan – se side 19 om fokus på helsefremmende lokalsamfunn.