Det har blitt en viss trend at velhavende milliardærer med store formuer donerer penger til frivillig arbeid og gode formål. Milliardær Trond Mohn i Bergen er ett eksempel. Microsoft-gründer Bill Gates et annet. Alle aplauderer og synes det er flott. Og det er det jo, for all del. Men mens jubelen står i taket bør kanskje noen også vurdere om donasjonene kan føre med seg mulige utilsiktede – og uønskede – effekter.

"Ja takk, vi tar gjerne imot en million eller to!"
«Ja takk, vi tar gjerne imot en million eller to!»

La oss si at vi har en søskenflokk på fem. De er noenlunde likt stilt i livet, har jobbet og stått på for å sikre seg utdanning og et godt liv for seg selv og familien, de er alle i jobb med grei inntekt. Så kommer det en beskjed at den ene i søskenflokken har fått brev fra rik onkel i Amerika, om at han har fått 10 millioner kroner etter at han var på besøk hos onkelen i Amerika. Onkelen syntes han var en likanes kar som fortjente en påskjønnelse. Flott for han! Alle burde glede seg! Eller?

Misunnelse. Sjalusi. Skinnsykhet. Kan store private pengegaver skape ubalanse i samfunnet?
Misunnelse. Sjalusi. Skinnsykhet. Kan store private pengegaver bli grobunn for dårlig samarbeidsklima f.eks. mellom idrettslag i en kommune?

I de aller fleste sammenhenger der det deles ut penger til gode formål, veldedighet og frivillig arbeid, er det etablert rammer for hvem som kan få penger, hva de skal brukes til, regler for søknadsprosess, regler for å dokumentere hvordan midlene er brukt, og ofte ønsker man å evaluere at pengene har fått den tilsiktede effekten man ønsket. Fordeling av midler skjer da på en rettferdig måte, og ofte behovsbasert. Vi bruker ikke penger på enda en ny lysløype i bydel A før de også har fått en i bydel B. Om det er flere kunstgressbaner som trenger rehabilitering, så er det den mest slitte som får støtte først. Gjensidigestiftelsen fordeler midler etter et program med utvalgte fokusområder. Det er forutsigbart og likt for alle.

Tilbake til søskenflokken. Hva gjør det med forholdet mellom søsknene at den ene fikk mens de andre ikke fikk? Vil de andre fire applaudere og rope «gratulerer, det fortjener du! Vi har det bra som vi har det og unner deg dette». Om de er usedvanlig rause så gjør de det. Men mer sannsynlig vil det også føre til misunnelse, irritasjon, mistenksomhet, uvennskap og baksnakking. «Han var i USA og smisket med onkel for å få pengene». «Hvorfor får han og ikke vi?». «Det er urettferdig at han får og ikke vi – hva har han gjort for å fortjene dette?». Det er nå engang slik vi mennesker er skrudd sammen. Skinnsyken, kalles det. Og kanksje er det en god egenskap og sikkerhetsventil i samfunnet. Vi er storsinnede men forventer også rettferdighet og likebehandling. Skjevfordeling uten at det er grunn til det vekker som regel urinnstinktene i oss nordmenn – vi liker det ikke.

Men når milliardærer åpner kranene til en svulmende formue og lar det dryppe litt ned på utvalgte idrettslag og foreninger, da er det forbudt å være noe annet enn overstrømmende positiv. Det er som å banne i kirka om man sier noe negativt om dette. Da er man sur, misunnelig, smålig, bakstreversk osv. Men det er skummelt når alle kritikere er tause av frykt for å framstå som mørkemenn og gledesdrepere. Når «alle» er enige er det ekstra viktig at noen tør å stille noen kritiske spørsmål.

 • Ønsker vi en tiggekultur?
 • Burde private midler blitt sluset inn i noen ordnede former der de ble fordelt mer ut fra behov enn tilfeldigheter?
 • Kan store private pengesummer – uten at det var intensjonen – undergrave offentlige regulerte tilskuddsordninger?
 • Selv om svaret blir at «private kan gjøre hva de vil med pengene sine» – kan det tenkes at effekten av givergleden kunne vært mangedoblet dersom det var noen som kvalitetssikret hva pengene gikk til?
 • Kan det bli sovepute for det offentlige dersom millionene sitter løst hos private milliardærer?
 • Kan veldedighet skape avhengighet?
 • Hva gjør det med f.eks. lønnsnivået og driften av fotballklubber når velmente private rikinger pøser inn penger i systemet? Når klubbene ikke klarer å følge opp pengegaloppen må kommunen inn og stryke gjeld og hjelpe til på annet vis – hvordan går det ut over breddeidretten i disse kommunene?
 • Mohn stoppet pengestrømmen til fotbalklubben Brann på grunn av at fansen ikke var nok positive, og ikke ønsket at penger skulle styre klubben. Hvor dypt stikker det ekte engasjementet egentlig da? Forventes det at pengene skal gi makt og innflytelse i kulissene?
 • Når idrettslag sier «vi måtte ha stengt hallen hadde vi ikke fått støtte fra Mohn» – hva er da galt med idretten? Hvorfor prioriteres ikke idrett og nye anlegg mer i statsbudsjettet? Kan det tenkes at skjulte pengegaver til idrettslag på sikt er med på å opprettholde en underfinansiering av idretten?
 • Er det noen som har oversikt over volumet/størrelsen på private pengegaver til f.eks. idretten?
 • Hva gjør det med lokalsamfunn når noen får et gullodd og andre ikke?
 • Hvilken innflytelse og påvirkningskraft får giverne av private midler?
 • Kan det tenkes at noen har en agenda utenom det å være snill onkel?

«I Norge har vi de seneste årene sett en mangedobling av private formuer. Det vil være en stor fordel for oss alle, dersom en større del av disse midlene kommer fellesskapet til gode», står det i artikkel som har oversikt over alle donasjoner fra Mohn. Da spør jeg: skal disse pengene flyte fritt ut i samfunnet ut fra milliardærenes egne ønsker, eller hadde samfunnet vært tjent med at midlene ble fordelt etter en behovsbasert modell på en transparent og åpen måte? (Og ut fra hvordan det har gått med SK Brann, så er det vel belegg for å kunne si at det er ikke alle penger som er like vel anvendt…).

Kan store pengegaver skape avhengighet og virke mot sin hensikt?
Kan store pengegaver skape avhengighet og virke mot sin hensikt?

Det er ikke snakk om at midlene som Trond Mohn og andre donerer til breddeidrett og andre gode formål ikke er ønsket. For all del, det er kjempeflott at de ser verdien i å støtte breddeidretten og andre gode formål. Men det er en rekke spørsmål og problemstillinger som man ikke bør være redd for å drøfte når millionene drysses ut på noen få utvalgte. Forhåpentligvis er det mulig å stille disse spørsmålene uten å bli stemplet som misunnelig gledesdreper. Jeg benytter anledningen til å ønske både Trond Mohn og alle andre som står på for norsk breddeidrett en fortsatt god jul! Hilsen Dag-Helge Rønnevik Frivillig arbeider i breddeidretten