Da er jeg i Oslo på årets Folkehelsekonferanse, i regi av blant annet Sunne kommuner. Det er en årlig happening innen folkehelsearbeid, og den største i sitt slag. Vi er en delegasjon fra Karmøy kommune på hele 5 personer, hvorav 2 er politikere. Det er bra! For av nesten 600 deltakere er det kun 17 politikere, noe som er synd ettersom det trengs politisk vilje og tyngde for å få gehør og gjennomslagskraft for tankene i folkehelsearbeidet. Så honnør til politikerne som faktisk er her!

Årlig konferanse om folkehelsearbeidet
Årlig konferanse om folkehelsearbeidet

Per Fugelli åpnet med gode tanker rundt hva som er god helse og sjelens vitaminstoffer; 1) Verdighet 2) Handlingsrom i eget liv 3) Tilhørighet. Mennesket er mer enn bare kropp, vi har en sjel og et åndsliv som må pleies godt med. Han nevnte også NaKulHel (Natur Kultur Helse), en forening opprettet av Gunnar Tellnes som ser helheten i mennesket. Alltid godt å høre på Fugelli. Vi må være obs både på de som har for lite, og de som har for mye. Vi bør tåle å høre oftere «såpass må du tåle»!

Nestemann ut var Nils Aarsæther, professor i sosiologi og planlegging fra Tromsø, og forøvrig far til en gammel venn av meg fra skoletiden. (Hei Erling!). For meg var dette dagens høydepunkt. En forklaringsmodell som gjør oss i stand til å forstå hvorfor Norge er som Norge er, med dugnadsånd og et rikt frivillig organisasjonsliv. Viktigheten av at folk er engasjert, gjerne i flere foreninger, og hvilke biprodukter dette fører med seg – samhørighet, toleranse, folkeskikk. Hvordan sosial kapital utvikles i et samfunn, og sier noe om hvordan vi sammen kan løse felles utfordringer. Forutsetninger er tillit, nettverk og dugnadsånd. Forfall i organisasjonslivet gir forfall i hele samfunnet – «bowling alone» er et godt bilde! Han pekte også på viktigheten av å støtte opp om «lokale institusjoner» der vi kan møtes og strides… f.eks. bygdeutvalg, nærmiljøutvalg, grendautvalg osv.

Personlig har jeg snust litt på Fredrikstads modell med Lokalsamfunnsutvalg (LSU), og jammen var jeg ikke heldig å havne ved siden av engasjert politiker fra Fredrikstad på festmiddagen! Da fikk jeg vite litt mer. Spennende modell! Her støttes lokalsamfunnene økonomisk ut fra innbyggertall, og danner lokale knutepunkter som engasjerer lokale foreninger og organisasjonsliv (passer godt i Aarsæthers budskap om at kommunen bør styrke lokale «institusjoner»).

Vi fikk også høre om forskjell på planlegging og planlaging – for mange velmente planer havner i en skuff og blir ikke relevante. Vi bør spare planarbeidet til området der det er nødvendig – på andre felt som er mindre komplekse bør vi heller bare «peise på». Godt planarbeid som danner felles plattform gir en plan mer tyngde, de som skal bruke den føler eierskap og ansvar for den.

«Wicked problems» i samfunnsutvikling er utfordringer som er komplekse og sammensatte. For å lykkes med folkehelse må vi i kommunen få på plass en infrastruktur med fokus på og kunnskap om temaet, at folkehelse tas inn i planarbeidet i kommunen, at det er kultur for å tenke folkehelse – før vi etterhvert kan konkretisere og se resultater av arbeidet. Kan være utfordrende å forankre godt nok dersom andre medarbeidere føler de blir «prakket på» dette med folkehelse.

Etter lunsj og pause igjen, startet parallellsesjonene der man velger hva man vil gå på. Jeg fikk med meg bl.a. presentasjon av Bergens nye undersøkelse av levekår for barn 0-13 år basert på data fra kommunens helsestasjonstjeneste. Spennende! 18 indikatorer, 51 soner, kart med fargekoder som gir pekepinn hvor det er størst utfordringer.

Jeg fikk også med meg en sesjon om sosialt entrepenørskap – hvordan rikinger oppdager et samfunnsengasjement og bruker litt av sine svimlende formuer på gode prosjekter. Kjempeflott så klart, men det er vel litt image og omdømmebygging også i bildet som vil gi økt salg i butikkene vedkommende eier. Jeg er nå såpass kritisk at jeg ikke blir himmelfallen. Er det potensiale til å booste opp dette samfunnsengasjementet til flere rikfolk? De har tross alt bygget formuene sine med midler og ressurser hentet fra fellesskapet som de er en del av.  Flott at de bidrar!

Festmiddagen var herlig – god forrett med skinke m.m., hovedrett med dampet kveite og røstipoteter, og en dessert jeg ikke fikk helt tid til å nyte, ettersom jeg var så heldig å få lov å holde takk-for-maten tale. Jeg gjorde vel alt annet enn å takke for maten, men fikk iallefall fortalt en vits og snakket litt om finessene rundt torsketungeskjæring – sett i et folkehelseperspektiv. Forsamlingen klappet høflig ihvertfall, så jeg får tro det gikk greit:)

Nå er det kveld – ny spennende dag i morgen!