Vi er på ferie i flotte San Sebastian i Spania, ikke langt fra Bilbao og grensa til Frankrike, midt i Baskerland. Det samme slår meg som da vi var på ferie i Kolobrzeg i Polen i 2012; her har de virkelig lyktes med å skape gode uteområder der mennesker kan møtes og leve aktive og gode liv. Har vi flinke nok samfunnsplanleggere i Norge? Og hvordan kan DU og JEG bidra og påvirke?

Lekeparker og sykkelveier i San Sebastian
Lekeparker og sykkelveier i San Sebastian

Like brede veier til syklister og gående som til biler. Flotte lekeparker, ikke bare enkelte fancy ufunksjonelle «stativ» (ja, jeg tenker på det i Haugesund sentrum, som er vanskelig å forstå tanken bak), men virkelig flotte lekeområder med benker og parker rundt. Torg med spiseplasser der folk møtes, utstrakt bruk av kunst og skulpturer som også gjør noe med oss.

Egen vei for syklister, også i trafikklyskryss.
Egen vei for syklister, også i trafikklyskryss.
Flotte spennende lekeparker som roper "kom og lek!"
Flotte spennende lekeparker som roper «kom og lek!»
Brede promenader fungerer som møteplass også for hundeeiere.
Brede promenader fungerer som møteplass også for hundeeiere.
Sykkelparkering overalt.
Sykkelparkering overalt.
Viktig å få i seg vann når det er varmt. Fontene i park.
Viktig å få i seg vann når det er varmt. Fontene i park.

Det er ikke rettferdig å sammenlikne hverken Haugesund, Tromsø eller Kopervik med San Sebastian. Men vi har nok mye å lære. Betydningen av å skape gode uteområder, rekreasjonsområder, parker, møteplasser, tilrettelegging for de som ikke kjører bil, et ønske om å nyte god mat lagd av gode rådvarer osv. Selv om vi oppholder oss innendørs halve året i Norge bør vi ha gode møteplasser ute. Kanskje spesielt derfor!? Vi kan ikke la ungene vokse opp foran skjermer, med halvfabrikata fra Rema 1000 på tallerkenen hver dag, kjørt i bil hvor de enn skal, og uten å få følelse med de gode fellesskap vi alle trenger og lengter etter. Kan vi påvirke hvordan samfunnet formes rundt oss? I teorien, ja. I praksi, tja. Det er nok ikke hvermannsen som påvirker kommuneplanen mest. Utbyggere og aktører som lever av at kommuneplanen tjener deres formål er nok de som påvirker mest. Den jevne innbygger har trolig ikke hørt om noe av dette jeg skriver her. Og innspill fra grendautvalg og andre borgergrupper; blir de tatt hensyn til, eller er folkemøtene mest for syns skyld? Det skal ikke jeg svare på. Gode samfunnsplanleggere tar sine innbyggere med på råd.

Sykkelutleie er det overalt - til og med elektriske sykler.
Sykkelutleie er det overalt – til og med elektriske sykler.
Sykkelparkering overalt.
Sykkelparkering overalt.
Omtrent like mange scootere som biler - det er bra for miljøet og skaper mindre trafikk.
Omtrent like mange scootere som biler – det er bra for miljøet og skaper mindre trafikk.

Karmøy kommunes sin nye kommuneplan er ute på høring nå, og skal vel bli godkjent om ikke lenge. Den består av en kart-del og en samfunnsdel. Den ene består av kart (derav navnet), den andre av en beskrivelse av samfunnet i Karmøy, utfordringer og særtrekk, og hvorfor kartdelen ser ut som den gjør. Hvor skal det etableres nye boligfelt? Hvor skal industrien få vokse? Kanskje ikke boligfelt og industri bør være så nært hverandre? Hvor skal landbruket prioriteres? Hvilke grøntområder og strender skal sikres for befolkningen? Hva er kriteriene for å få fortau eller gang/sykkelveg?

Skilting viser at syklister er i fokus. Noen mer opptatt av tissefanten på fotgjengeren...
Skilting viser at syklister er i fokus. Noen mer opptatt av tissefanten på fotgjengeren…

Utvalg for samfunnsplanlegging (UFS) er et politisk sammensatt organ som samarbeider tett med administrasjonen i teknisk etat om utarbeiding av kommuneplanen. Hva de gjør i UFS kan du kikke nærmere på om du går inn her. (Klikk på datoene, så får du fram sakspapirer/møteprotokoll). I administrasjonen sitter sjefsarkitekt og samfunnsplanlegger. De har viktige jobber, og de har større betydning for deg og din hverdag enn du tror. (Les på side 11 i samfunnsdelen til kommuneplan). Selv satt jeg i arbeidsgruppe som kom med innspill til kapittelet om temaet «folkehelse» i kommuneplanen.

Litt bredere fortau enn på Karmsundbrua! Brua over elva Urumera Itsasdarra som renner gjennom byen.
Litt bredere fortau enn på Karmsundbrua! Brua over elva Urumera Itsasdarra som renner gjennom byen.

Det er avholdt folkemøter, og mange har kommet med innspill. For noen handler det om millionsummer og salg av tomter, for andre handler det om lokalt engasjement og et ønske om å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Hver og en av oss kan som innbyggere i Karmøy kommune bidra og påvirke omgivelsene våre. Det er en luksus vi har i et demokrati. Men det er også en mulighet som vi glemmer, spesielt dersom mulighetene kun er fine på papiret. Skal borgere engasjere seg og komme med innspill som kan bidra til et bedre sluttresultat, må de ha en følelse av å bli hørt. Er norske kommuner flinke nok til å sørge for dette? De prøver sikkert, men jeg tipper de kunne vært mye mye flinkere. Om de hadde tid og prioriterte det.

Gratis Wifi kan være en moderne form for universell utforming - kanskje mest relevant for unge?
Gratis Wifi kan være en moderne form for universell utforming – kanskje mest relevant for unge?
Universell utforming - alle kan komme seg ut.
Universell utforming – alle kan komme seg ut.
Her skal det ikke være søppel på gata!
Her skal det ikke være søppel på gata!
Om kvelden er parken stengt - lurt, da slipper de forsøpling og sprøytespisser osv.
Om kvelden er parken stengt – lurt, da slipper de forsøpling og sprøytespisser osv.

Kommuner som klarer å bygge opp under lokale krefter og lokale engasjement er de som best klarer å utvikle gode lokalsamfunn.Et eksempel på det er Fredrikstad kommune, som har satset på LSU = lokalsamfunnsutvalg og delt opp byen i 23 lokalsamfunn. Tett samarbeid med kommunen, samme «mal» i alle LSUene, tilskudd per innbygger som LSUene kan fordele lokalt. Synliggjøring av lokale tilbud og møteplasser. Ta en titt om du har interesse for dette! Det er virkelig spennende.

Fontene på promenaden.
Fontene på promenaden.

NB! Tema for årets folkehelsekonferanse er nettopp «helsefremmende lokalsamfunn». Håper mange politikere og samfunnsplanleggere tar turen.

NB!NB! Helsetilsynet har varslet at ett av hovedområdene for tilsyn i 2014 skal være hvordan kommunene jobber med å ha oversikt over folkehelsen. Denne oversikten skal ligge til grunn for kommuneplanen og alle andre kommunale planer. Gode uteområder og sosiale møteplasser er viktig for å bidra til god helse og trivsel i befolkningen.