Alle kan lykkes med idrett - men alle trenger ikke bli god på det samme!
Alle kan lykkes med idrett – men alle trenger ikke bli god på det samme!

Jeg skrev et leserinnlegg til Haugesunds Avis 31.10.2013 der jeg tar opp viktigheten av at det legges til rette for at barn og ungdom får pvøre ulike idretter, og at alle finner «sin» idrett. Jeg gjengir teksten her på «Distriktslege»-bloggen min, ettersom dette er viktig område innen folkehelsearbeidet slik jeg ser det. Vi ønsker aktive barn og unge, da må vi også legge til rette for det. Se det gjerne i sammenheng med «23.333 vafler til bankene».

God lesing:)

Alle vinner på at flere finner «sin» idrett

LESERBREV: Jeg leste om satsingen på basketball for yngre i Haugesunds Avis, og synes det er flott at ungene våre får flere alternativer å velge mellom. Det er fullt mulig å drive med flere aktiviteter samtidig, og gjerne til ulike deler av året. Både basketball (Easy Basket), håndball (Minihåndball), volleyball (Minivolleyball), ishockey (ishockeyskole) og innebandy (Minirunder) har konsepter for de yngre der det spilles på mindre baner, med flere ballberøringer og høyere aktivitetsnivå for alle.

Disse relativt nye konseptene senker terskelen for å få ungene til å være med, og gir flere mestringsfølelse. Innen fotballen har flere kretser i Norge valgt å innføre 9-er fotball opp til 13-årsnivå istedenfor 11-er fotball. Jeg tror det er bra! Det motvirker effekten «de beste blir bedre og de dårlige blir dårligere», som fører til at mange faller fra barne- og ungdomsidretten.

Allsidighet i barne- og ungdomsidretten er vårt (de voksnes) ansvar å sørge for. Når ungene får velge idrettsgrener ut fra hva de selv synes er gøy å holde på med, og det de føler de mestrer, vil de være aktive i idretten lengre, og ha større sjanse for å få glede av å ha et fysisk aktivt liv – helt opp i voksen alder.

Alle kan ikke bli god i det samme, men alle kan bli god i noe! Vi bør derfor være veldig bevisste rundt hvordan vi organiserer barne- og ungdomsidretten, slik at vi oppnår «flest mulig, lengst mulig». Konseptet «Idrettsskole» fra NIF er ment å gi ungene en allsidig plattform å stå på, og skulle vært obligatorisk i alle idrettslag. I distriktene er de fleste idrettslagene såkalte fler-idrettslag med et allsidig tilbud for medlemmene. Hovedaktiviteten (de fleste steder fotball) kombineres med håndball, innebandy, friidrett, ski, orientering m.m.

Dette varierer nok fra sted til sted, men f.eks. i Karmøy står denne modellen sterkt. Ungene kan da være medlem i ett idrettslag, og får et allsidig tilbud uten at foreldrene må «shoppe» for mye rundt.

I byer og større tettsteder har man nok et større innslag av spesialiserte klubber som alle ønsker å fange opp ungene på et tidlig stadium (før «de andre tar dem»). For tidlig spesialisering vet vi kan være et problem, og kanskje er det uheldig at det kjempes om de samme ungene istedenfor å legge til rette for at de kan delta på flere ting samtidig?

I Kolnes IL har vi satset på kombinasjonen fotball og innebandy, pluss at vi har en aktiv Idrettsskole for de minste. Vi anstrenger oss for å legge til rette for at flest mulig kan delta på flere aktiviteter. Ca. ¾ av de som spiller innebandy spiller også fotball.

Ungene får en fin variasjon gjennom året, og de drar med seg egenskaper på tvers av idrettene. Vi ser at vi både fanger opp barn/unge som ikke er aktive i andre idretter, og at de som spiller fotball profilerer på å også spille innebandy (hurtighet, posisjonering, overblikk osv.). Vinn-vinn, med andre ord!

Om de andre idrettene på Haugalandet skal kunne bli reelle alternativer til fotball for ungene våre også når de er forbi «mini»-alderen, er det noen suksesskriterier vi må lykkes med:

  1. Idrettslagene må klare å legge til rette for godt samarbeid på tvers av gruppene i eget idrettslag, slik at flest mulig kan delta på flere aktiviteter.
  2. Idrettslagene må med hjelp av særforbundene sine samarbeide om å utvikle lokale tilbud, med lokale serier for aldersbestemte lag, og på sikt også på junior/seniornivå.
  3. Det må sørges for god nok tilgang på tid i idrettshaller for trening og kamp.
4) Det kan legges til rette for mer uorganisert aktivitet vha. gode utendørs nærmiljøanlegg med flerbruksflater for basketball, innebandy, ishockey m.m. nært der ungene bor.

Hvem vinner på at flere barn og unge finner «sin» idrett? Alle!

Dag-Helge Rønnevik
Leder Kolnes IL innebandy