I Kommunal rapport 7. februar 2013 på side 13 (papirversjonen) er det en interessant artikkel med fokus på kommunenes forutsetninger for å imøtekomme samhandlingsreformens utfordringer når det gjelder å satse på helsefremmende og forebyggende arbeid og det generelle folkehelsearbeidet. Ting er ikke på stell.

Folkehelsekoordinator i Rana kommune sier rett ut:

«Den største utfordringen er mangel på kompetanse. Vi ser hver dag at lærere, politikere og kommunale planleggere mangler kunnskap om folkehelse. Oppgaven er enorm. Vi kan ikke lære opp 2000 kommuneansatte. Kunnskapsdepartementet må sette krav om kunnskap om folkehelse i alle utdanninger».

Bestillerkompetansen til norske kommuner er kanskje ikke god nok på dette feltet. Trekkes de rette fagfolkene inn for å legge til rette for systematisk godt folkehelsearbeid? En kursendring i en kommune fra mer forebygging og mindre reparasjon kan ikke finne sted utelukkende ved gode initiativ fra entusiastiske fagfolk. Uten et klart politisk ønske om at det skal satses på folkehelsearbeid kommer vi alltid til å jobbe i motbakke. Vi trenger økt kompetanse både internt i kommunen og blant de folkevalgte.

Sunne kommuner har et opplegg som er verdt å ta en titt på: Ta vare på velgerne dine.