I dag hadde vi møte i analysegruppa som skal jobbe med å oppfylle folkehelselovens § 5 som sier at kommunen skal ha nødvendig oversikt over folkehelsen til befolkningen. Dette er nytt krav som også følges av en egen forskrift. Oversikten skal ligge til grunn for kommunens planstrategi, kommuneplan og andre delplaner.

Dette er en skjerping av kravet som også tidligere lå i kommunehelsetjenesteloven. Les mer her om hva som står i forskriften om oversikt over folkehelsen.

Da lokker finværet, det er fredag, og det blir skigåing på fjellet håper jeg. God helg til alle som er så vennlige å lese mine blogginnlegg. Det er hyggelig å se at det er en del treff når jeg skriver noe, og at noen leser hva jeg skriver:) I dag har NSDM (Norsk Senter for Distriktsmedisin) lagt ut link til bloggen min på sine sider. Hyggelig!