På et møte i kommunens koordinerende gruppe for samhandlingsreformen, holdt jeg og folkehelsekoordinator et innlegg der vi skisserte hvordan det jobbes med folkehelse. En viktig del av folkehelsearbeidet er miljørettet helsevern. For å sette ting på spissen hadde jeg konstruert en banal historie om en hvem-som-helst-av-oss og hvordan livet hans/hennes ble negativt påvirket av at kommunen ikke hadde god nok kontroll med de ytre faktorer som kan påvirke helsen vår negativt, og om ikke det tas godt nok hensyn til helsekonsekvenser i kommunens planarbeid. Slik var den historien:

EN HISTORIE OM EN KOMMUNE UTEN MILJØRETTET HELSEVERN OG HELSE I PLAN…:

 • Du står opp. Du har hatt dårlig nattesøvn pga. støy fra industriområder like i nærheten som jobber «24/7». Kommunen har en næringsvennlig profil, og det har medført konfliktområder der boligfelt og næring ligger for nært.
 • Du skal pusse tennene, men vannet er grumsete og brunt og smaker jern pga dårlig vannbehandling i kommunen.
 • Det er rotter i trappeoppgangen pga søppel og dårlig renhold.
 • Røyking på bussen – din astma og allergi forverres.
 • Ungene dine syke blir pga muggsopp på skolen, skolen er ikke godkjent etter forskrift og vedlikehold er nedprioritert.
 • Dattera di tar hull i ørene – infeksjon pga dårlig hygiene i hulltakingsvirksomheten som ikke har fulgt sin meldeplikt ved oppstart og dermed ikke kjenner til krav til internkontroll.
 • Dere drar på bading i det lokale badebasseng – men ender opp med diare pga dårlig renhold og tarmbakterier i vannet.
 • Hjem igjen; ektefellen din blir nesten påkjørt pga det er ikke fortau på veien din og utbyggerne har fått dispensasjon fra rekkefølgekravene.
 • Ungene dine mobbes – skolen gjør ikke noe med det og har heller ingen plan for å sørge for et godt psykososialt miljø.
 • Skolen ligger midt i et industriområde – ungene får hodepine og dårlig humør pga mye støy og dårlig inneklima.
 • Ballbingen like ved huset gjør deg gal! Kakking til langt på natt og den tekniske støyen gir deg tynnslitte nerver.
 • Masse villkatter streifer rundt huset pga alle rottene det ikke finnes ordninger for å få bukt med villkattproblematikken.
 • Kona som er gravid får parasittinfeksjon fra katteavføring i sandkassa der minstemann leker.
 • Du er i en fortvilet livssituasjon og ender opp med å tatovere deg – tatovøren steriliserer instrumentene sine i en brødrister, du får selvfølgelig infeksjon du også.
 • Ny hovedvei er lagt rett forbi huset ditt – ingen har tenkt på risiko for ulykker eller støyskjerming langs boligfeltet. Ingen har bedt om helsekonsekvensvurderinger i saksbehandlingen.
 • Du skal sole deg – men blir brent pga ingen sjekker UV-stårlingen i solariene og de ansvarlige har ikke prosedyrer for å sikre at lysrørene fungerer som de skal.
 • Huset er bygd på radonholdig grunn – du blir syk og får lungekreft…

The end.

Det er en utfordring å synliggjøre hvorfor kommunen må jobbe godt nok med miljørettet helsevern, og ikke minst få «utenforstående» (dvs. de fleste) til å forstå hva det egentlig dreier seg om. En slik «historie» som denne kan klargjøre at MHV faktisk er noe som har betydning for oss alle i hverdagen, og at det kan få negative konsekvenser for helsa til mange av oss om dette arbeidsområdet nedprioriteres. Det samme gjelder viktigheten av at det gjøres gode nok helsekonsekvensvurderinger i alle typer planarbeid. Mye handler om sunn fornuft satt i system, og ikke et overformynderi som skal sjekke private. Lovverket innenfor miljørettet helsevern er i all hovedsak rettet mot offentlige eller private foretak/virksomheter, og ikke privatpersoner.

MHV er tverrfaglig arbeid. Vi som helsepersonell innen dette området må jobbe godt opp mot andre fagfolk både i og utenfor kommunen. Like viktig som at vi skal få «de andre» (både intern i kommunen og andre private) til å forstå hva vi mener, må vi forstå hva de mener og hvordan de jobber. Jeg er selv helt i starten på det å forstå meg på alle prosessene i en kommune

Ballbinger kan være kilde til støykonflikter
Ballbinger kan være kilde til støykonflikter

s planarbeid. Jeg må gjøre meg kjent, bli kjent, være synlig, være tverrfaglig, være pragmatisk, være ydmyk for andre faggrupper og erfarne «fjellfolk» som har vært ute i dette terrenget mye lengre enn meg selv.

Glad ble jeg derfor da det her om dagen banket på døra mi, og en av arealplanleggerne i kommunen ønsket meg med på et oppstartmøte med utbyggere, for å se på detaljregulering av et område med barnehage m.m. Takk! Da får jeg anledning til å sette meg inn i saken, øke min kunnskap og kompetanse, bli vant med hvilket lovverk jeg skal trekke inn, forstå hvordan jeg også skal avgrense mitt område og ikke bli en «synser» uten forankring i lovhjemler, og komme med uttalelser der jeg fokuserer på de helsemessige sidene av de tiltak som blir foreslått. Private utbyggere har naturlig nok et ønske om profitt, og der må vi sørge for nok tyngde på andre siden av vektskålen og passe på at dette ønsket ikke fører til boligområder med for dårlige oppvekstvilkår.

Dette opplever jeg som svært meningsfullt – det er mye bedre å bli trukket inn i planarbeid på et tidlig stadium, istedenfor å komme inn som helsemyndighet i ettertid og pålegge noen å rette opp forhold som er uheldig for helsa til folk. Også her kan vi snakke om å forebygge mer og reparere mindre:)