Folkehelsearbeidet i en kommune handler mye om å sørge for at det er lagt til rette for at innbyggerne selv kan ta sunne valg. Det handler om samfunnsplanlegging og prioriteringer – at det finnes turstier, rekreasjonsområder, sykkel/gang-stier, grøntområder osv. der du og jeg kan komme oss ut og bevege oss og lufte tankene litt. Det er det vi kan kalle grupperettetede tiltak – tiltak som når hele befolkningen, i motsetning til individrettede tiltak. Det er slike grupperettede tiltak som er viktigst i helsefremmende og forebyggende arbeid.

I sju år har jeg bodd her jeg har bodd uten å hbilde-12a oppdaget et flott område ikke langt fra mitt byggefelt og mi «bygd»  – det ligger litt for langt unna, og vi har oppsøkt andre turområder istedenfor. Men i dag kjørte jeg og kona dit med Max, vår energriske norske buhund på 2 1/2 år dit, parkerte og gikk en lang og god tur. Her var flott område med turstier 3 m brede, godt merket med kart, benker og rasteplasser underveis, belysning til de som er ute når mørket kommer, rastehus midtveis med flotte benker og bord (perfekt for barnehager og skoleklasser!) og hele veien tilrettelagt for både barnevogner og rullestolbrukere. Jeg ble kjempeglad og positivt overrasket, og forundret over meg selv som ikke hadde oppdaget dette tidligere.

På vår vei møtte vi flere joggere, eldre ektepar med kaffetermosen i sekken, yngre par med barnevogn (det ene paret hørte jeg snakket polsk eller tjekkisk, de gikk rolig, snakket med hverandre, jeg tenkte det må være rart for dem å være i et helt annet land, men at de kanskje også tenker på seg selv som heldige som er her, og at vi har jo et flott land der de fleste har det godt), unge jenter ute med hestene sine (de skulle sikkert til travbanen like borti svingen), minst 10 andre hundeeiere med sine hunder (like interessert i Max som han var i dem…), arbeidskolleger av min kone som var ute og gikk tur med pasienter fra psykiatrien, og ikke minst et utall syklister på grove off-roadsykler i tights og tøft utstyr (noen bedre trent enn andre kunne det se ut som, men jeg blir mest imponert over de som har en del kilo for mye, de er faktisk ute og sykler, de har bestemt seg, handlet inn sykkel, dratt på seg tighten og sagt til kona si «hadet, nå stikker jeg ut»!).

Og alle får vi nyte godt av det faktum at kommunen (og sikkert i samarbeid med både frivillige lag, grunneiere og andre gode sjeler) har planlagt og prioritert i planverk og budsjetter at her skulle det ligge et slikt nettverk med turstier, slik at innbyggerne kan komme seg ut i frisk luft og flott natur og ta vare på sin egen helse og velvære. Det er så flott, og det er så viktig at kommunene fortsetter å prioritere på denne måten. Underveis tenkte jeg: Hva hadde alle disse menneskene (meg selv inkludert!) gjort om disse turstiene ikke hadde vært der? Sittet inne og sett på TV, svettet på et treningsstudio, gått langs den trafikkerte veien i nærområdet… Ikke godt å si. Men ila et år er det bra mange timer med trening/bevegelse/aktivitet som legges ned på disse veiene – og det helt gratis!

Ideelt sett skulle ALLE ha tilgang til slike områder der de bor, uten å måtte kjøre dit i bil. Tilgang til slike områder er definitivt med på å påvirke levekårene våre, og dermed også helsa vår. Vi snakker om helsederminanter – faktorer som påvirker helse vår positivt eller negativt. Tiltang til slike områder er en sterk positiv helsedeterminant. I reguleringsplaner for boligfelt bør kommunene sørge for at ingen har for store avstander til uteområder med naturstier osv. Nærhet er essensielt, en nøkkel til suksess («Helsefremmende lokalsamfunn»!). Turstier/sykkelstier/gangstier fungerer jo også som transportårer mellom byggefelt og skoler, til idrettsanlegg og barnehager etc., og gjør at flere bruker sykkelen, beina eller ski som transportmiddel istedenfor bil.

Man har funnet ut at ett lårhalsbrudd koster samfunnet ca 300.000,-. Det er også dokumentert at hver bilist som gjøres om til syklist sparer samfunnet for 30.000,- i året i form av bl.a. redusert sykefravær. Jeg håper vi etterhvert får gode oversikter/analyser/råd til norske kommuner der det er tallfestet hva en kommune kan «spare» på å satse på økt utbygging av naturstier og andre tiltak som er helsefremmende og sykdomsforebyggende. Så kan vi kanskje bruke mindre på å reparere… En digresjon: Budsjettene til norske sykehus har økt tilsvarende 1 fastlegeordning i året de siste årene. Vi bruker svært mye penger på å reparere  – mye av det kunne vært unngått hadde vi brukt mer i andre enden, på forebyggende og helsefremmende arbeid og tiltak.

Her noen relevante linker som er interessante i denne sammenheng:

Og du verden så godt det er med en kopp kaffe når man kommer hjem etter en god tur ute i frisk luft og fin natur. Jeg gjør det altfor sjelden jeg også! Fortsatt god helg til alle som er så hyggelige å lese innleggene mine:)