Kommunen har nylig etablert nytt tilbud med lege på Helsestasjon for rus. I dag hadde vi evalueringsmøte for å drøfte hvordan det har gått så langt, og planlegge tilbudet videre. Jeg har ikke jobbet så mye med denne gruppen tidligere, og blir hver gang jeg treffer de som jobber med dette imponert over kunnskapen de sitter på, og hvordan det faktisk gjør mye for å ta vare på denne gruppen mennesker som har havnet ute i kulda i samfunnet.

Mange i denne gruppen er ikke i stand til å benytte seg av de vanlige helsetilbudene, som f.eks. fastlegeordningen. Det å komme seg til fastlegen kan være en terskel. Å sitte på venterommet er definitivt kanskje den største. Mangel på penger hjelper heller ikke på. Resultatet blir gjerne at de ikke oppsøker lege når de burde. Pussbyllene blir ikke tømt, infeksjonene blir ikke behandlet, tannproblemene blir ikke ordnet opp i, det høye blodtrykket blir ikke behandlet, celleprøven for undersøkelse av livmorhalskreft blir ikke tatt, klamydia blir ikke behandlet osv. osv.

På Helsestasjon for rus er det i dag utdeling av medikamenter for de som er i LAR-programmet, sosiale aktiviteter, tilbud om samtale, NAV, sosionom m.m. De siste to mnd har den nye legen vært der en halv dag i uka. Vi har lagt til rette for at brukerne skal få hjelp til hovedsaklig akutte problemstillinger som nevnt over. Tilbudet er lavterskel-tiltak og gratis for brukerne, de får timer etter ønske men kan også droppe innom. Vi bestemte i dag at vi skal registrere antall og type konsultasjoner, for å få en dokumentasjon på hva vi fanger opp med dette tilbudet. Fastlegen får tilsendt kopi av alle notater og involveres der det er ting som må følges opp over tid. Konklusjonen så langt er at tilbudet er godt tatt i mot av brukerne.

Burde samfunnet sagt at dette er en gruppe som har så særskilte behov at de burde ha sin egen helse-ordning? Burde kommunene bli lovpålagt å ha «tilsynsleger» på institusjoner for denne gruppen? Jeg vet ikke svaret, men har forstått at vi kan ikke stille krav til at «nå må dere skjerpe dere og gå til fastlegen». Det er så mange faktorer som spiller inn hos denne gruppen (de tyngste brukerne), at det så langt ser ut til at det er hensiktsmessig å bruke ressurser på en egen lege slik vi nå forsøker. Og all ære til de som jobber daglig med å gjøre sitt for å gi disse menneskene et mer verdig liv!