Vi hadde møte i dag i Haugaland Folkehelseforum: Et uformelt fagforum bestående av kommuneoverleger og folkehelsekoordinatorer. Spennende diskusjoner, fruktbare menings- og erfaringsutvekslinger. Tema var egentlig miljørettet helsevern og godkjenning skoler og barnehager, men vi var innom mange tema i dag:

 • Etablering av felles nettside for HFHF
 • Levekårsundersøkelser på tvers av kommunegrenser
 • Hvordan få fagmiljø innen miljørettet helsevern – med tekniskhygienisk kompetanse som vi behøver
 • Forskjell helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Frisklivssentraler – i «gråsonen» mellom helsefremmende og forebyggende arbeid, individrettet og grupperettet
 • Grupperettet vs individrettet arbeid
 • Samfunnsmedisin og kommunenes behov for samfunnsmedisinsk kompetanse
 • Sosiale mediers innflytelse på psykisk helse – alle generasjoner
 • Tjenesteavtaler helseforetak – kommunene: Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Idrettslags betygning i folkehelsearbeidet – viktigheten av breddeidret
 • Involvering i kommunens planarbeid – ivareta MHV, folkehelsefokus og universell utforming
 • Hvordan kommunisere ut «folkehelsenytt» – med målgruppe befolkning, media, næringsliv, politikere – delta i det offentlige rom med faglige råd og anbefalinger
 • For eksempel: Det planlegges flere større veiprosjekt og tuneller – er det lagt inn gode nok støysoner i regionen? Sikrer vi befolkningen tilstrekkelige områder som er skjermet for støy?

Vi ønsker å bidra i utviklingen av samfunnet og være tydelge premissleverandører som bidrar til at kommunene klarer å få til «helse i alt vi gjør». Dette gjør vi på hver våt måte i hver våre kommuner i det daglige – men vi tror at vi gjennom å framstå som en samlet faggruppe kan få større gjennomslagskraft på viktige områder. Kronikker i aviser, pressemeldinger, folkehelsenytt, faglige råd og uttalelser – samlet og presentert via felles nettportal.

Norske kommuner har behov for leger med samfunnsmedisinsk kompetanse. Men det er ikke så mange av oss. Hva er konsekvensene på sikt om kommunene ikke har denne kompetansen på rett plass? Samhandlingsreform og nytt lovverk (folkehelselov + helse- og omsorgstjenesteloven) har «børstet støvet» av kommunelegestillingen. Den er lovpålagt, og vi skal være rådmannens og kommunens viktigste medisinskfaglige rådgiver. Og det gjelder ikke bare innen helse, men for alle andre deler av kommunen (teknisk etat, skole, oppvekst, kultur osv.).