Det er godt vi har meninger, at det er lov å ha oppfatninger og synspunkter som ikke alltid krever kildehenvisning og mangeårig forskning for at de skal kunne uttales. Fravær av debatt er ikke bra, og meningsutvekslinger fører oss ofte videre. Det er ikke noe framgang der alle er enige til enhver tid. Jeg ytret noen synspunkter i forrige bloggpost, og står for dem. Samtidig ønsker jeg å være åpen for å lære mer, også om hva som ligger bak tallene som bekrefter at en del ungdom slutter med organisert idrett.

www.helsebiblioteket.no kan man finne mye godt fagstoff, også om folkehelse og fysisk aktivitet. Jeg satt og søkte litt i dag, egentlig på jakt etter noe bakgrunnsstoff om «miljørettet helsevern», da jeg dumpet over denne artikkelen fra forskning.no som belyser det faktum at en del ungdom organiserer seg selv – i «feel-good»-miljøer. Snowboard trekkes ofte fram som det beste eksempelet på slike miljø, der ungdom styrer seg selv, deler triks på You tube og utvikler seg uten å bli styrt av «noen voksne». Jeg anbefaler å lese artikkelen, og tar med dette sitatet som jeg synes traff godt hos meg ihvertfall:

«Ungdom er ressurser som må støttes, ikke inaktive problemer som må håndteres».

Retningslinjer for behandling av overvekt blant barn og unge er også verdt å ta en titt på, og det er mange gode kildehenvisninger. Et sitat fra veilederen på s. 22 går på dette med skjermtid:

«En internasjonal studie viser at det har vært en formidabel økning i skjermtid blant barn og unge i Norge. Undersøkelsen viser bl.a. at norske gutter i alderen 11 ­ 16 år bruker 40 t pr. uke til stillesittende aktiviteter (PC, TV, lekser) etter skoletid. Vi topper dermed statistikken i Europa hva gjelder stillesittende atferd». 

Så dette er sammensatt, og vi må ikke tro vi kan finne ETT svar på hva som ligger bak økende inaktivitet og overvekt blant barn og unge.