Arbeidsgruppa vi har startet som jobber med miljørettet helsevern (MHV) i kommunen var på befaring til sørfylket, dvs sør-Rogaland for å få innspill og tips hvordan de jobber med MHV. Det viste seg være verdt turen. I sørfylket har de organisert seg bedre enn vi har klart her i nord-Rogaland med et interkommunalt samarbeid (IKS) bestående av ca 17 kommuner i ulik størrelse med Stavanger og Sandnes som de største. Dette har de plassert innenfor rammene til et større IKS der 9 kommuner har felles brannvern. Under dette IKS var MHV organisert som en egen avdeling for MHV og skjenkebevilning (litt spesiell kombinasjon), med leder og 9 rådgivere som jobbet som saksbehandlere på vegne av kommunene med blant annet:

  • Innspill til reguleringsplaner.
  • Godkjenning skoler og barnehager.
  • Tilsyn med ulike tilsynsobjekter (svømmebasseng, tatoveringssjapper, frisører, campingplasser, asylmottak osv).
  • Klagesaker (f.eks. støy fra ballbinger).

Det er nesten litt sørgelig å se hvor langt bak vi ligger i vår region på dette området. Det handler om å ha et robust fagmiljø der det jobber personer med den rette kompetansen innenfor dette brede fagfelt som krever mye teknisk innsikt (radon, støy, forurensing osv).

Jeg har etter besøket i sørfylket også snakket litt med Salten Miljøhelsetilsyn. Der oppe er de 11 kommuner med 80.000 innbyggere som har 3 rådgivere som jobber for kommunene og behandler alle saker som har med MHV å gjøre. Også i Vestfold har de et større IKS der kompetente fagfolk ivaretar MHV på en god måte. Det er tydelig at MVH har blitt ulikt prioritert i ulike deler av landet.

I vår region ble det eksisterende IKS lagt ned i 2011. Jeg mener vi har en stor utfordring bygge opp et fagmiljø som kan forvalte saker som har med MHV å gjøre på en god nok måte, på vegne av kommuneoverlegen som har den delegerte myndighet fra kommunestyret. Heldigvis er det mange gode krefter som trekker i samme retning for tiden, så jeg har tro på vi skal få det til. Og det blir en viktig del av kommunenes satsing på folkehelsearbeid, der vi forebygger mer og reparerer mindre.