Vi jobber for tiden med å ansette nye fastleger i kommunen. Det er en del søkere, men det burde vært flere. Hvor blir det av alle nyutdannede leger – slukes de av sykehuset alle sammen?? Nå har det vært mye støy rundt fastlegeyrket, og legeforeningen har frarådet å bli fastlege. I Bodø måtte de i høst for første gang på mange mange år avlyse noen av grunnkursene i spesialiseringen pga for få påmeldte. Fastleger blir vurdert og terningkastet på legesiden.no. Media kjører hardt på leger som gjør feil, på legevakt og ellers.

Fastlegeordningen har gitt fastlegene en helt spesiell posisjon i vår kommunale helsetjeneste. Som fastlege blir du svært sentral i mange menneskers liv. På godt og vondt. Kanskje det er det som skremmer noen fra å velge fastlegeyrket? At du blir FOR viktig for FOR mange? Skrekken at du må sitte hver dag resten av livet med 30 pasienter om dagen, som i en evigvarende poliklinikk med trygdesaker og tung psykiatri? At du kommer til å ende opp som utbrent «kremmer» kun opptatt av takster og feriehuset i Brasil? Ja ikke se bort fra det.

Men mest av alt tror jeg yngre leger unngår fastlegeyrket pga alle oppgaver som ikke har direkte med legeyrket å gjøre. Personalansvar, økonomiansvar, IKT-ansvar. Du må betale goodwill og investere mye. Du må ofre ettermiddager og helger. Alt dette gjerne i en fase i livet der du har etablert familie, kjøpt hus og bil osv. Er det rart sykehusene frister mer, med forutsigbare arbeidsforhold, fast lønn og permisjonsordninger?

Derfor har jeg tro på det vi har fått på plass i kommunen: «Utdanningsstillinger» der unge leger ansettes på fastlønn på et kommunalt legekontor der personalet er kommunalt ansatt. Disse legene kan konsentrere seg om faget, om pasientene, om medisinen. Når de er trygge i faget og fått noen års erfaring vil de kanskje velge å kjøpe seg inn i en praksis. Kjempebra!  Jeg håper vi får tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for å stimulere flere til å fullføre spesialiseringen sin, samt etablere «utdanningsstillinger» med ulik form for støtte alle år til du er ferdig spesialist.

Videre må vi ha mange nok fastleger, slik at listelengden kan kombineres med kommunale oppgaver og andre aktiviteter som kan gi en variert arbeidsuke der du ikke brenner deg ut på å ha så mange pasienter som mulig hver eneste dag. (Når det er sagt; Noen liker å jobbe raskt, og har høy kapasitet og tar lett 30 pasienter om dagen. Det er fint med FLO at det er mulig for legene å finne sin listelengde og få en arbeidshverdag med stor autonomi og medbestemmelse). Fastlegeyrket kan kombineres med undervisning, forskning, veiledning, kommunale oppgaver, legevakt m.m.

Det som driver oss til å yte mer er ikke hovedsaklig penger. Det er faglig interesse, å mestre nye oppgaver, å utvikle oss – og å føle at vi utgjør en forskjell. Med det i bakhodet kan vi kanskje lette til rette for å få flere yngre leger inn i fastlegeyrket, og at flere får troen på at det går an å ha gode liv som fastlege.

Anbefaler motivasjonfilm fra RSAnimated: http://www.youtube.com/watch?v=q_y-Wjz1h3s (som også avsluttet NORSAMs og LSAs årsmøte i Bodø nylig).