Jeg så på TV i kveld en serie på NRK3 om turnusleger på et sykehus i Newcastle. Det fikk meg til å innse at det har gått 4-5 år siden jeg selv startet i turnustjeneste! Jeg husker første uka, rett i ilden på kirurgisk avdeling ved Haugesund sykehus. Plutselig stod jeg der og skulle sy dype kutt og gipse smertefulle brudd, og håndtere alvorlig skadde pasienter i akuttmottaket. Det finnes et bilde av ei and som ser rolig ut på overflata, men som padler febrilsk under vann. Slik var nok store deler av turnustida for min del, og sikkert for andre også. Det blir litt teater; pasienten bør helst ikke skjønne at dette har du ikke gjort så mange ganger før! Balansen mellom forsvarlighetskravet i helsepersonelloven og det å våge seg litt ut på tynn is gikk nok som regel bra. Jeg husker jeg skulle sy haka på ei jente som hadde falt ned fra ei huske. Jeg var alene på kirpol om kvelden, og uerfaren som jeg var glemte jeg å finne fram en del ting jeg skulle bruke før jeg tok på meg sterile hansker, med den følge jeg måtte ta på meg nye hansker hver gang jeg gjorde meg usteril. Jeg tror jeg brukte 6-7 par hansker! Kuttet ble for løst suturert, og det tøt ut litt fettvev. Med klump i halsen måtte jeg be bakvakt komme og hjelpe meg… Pytt sann, dette går bra, bare trykk inn litt her så setter vi på etpar strips:) Og det gikk jo fint som regel hver gang. Men hjelpe meg det kunne være lange vakter, med et 20-talls pasienter ila natta som alle trengte hjelp. Takk og pris for tålmodige og erfarne sykepleiere som har vært i gamet lenge (tips til nye turnusleger: bli venn med sykepleierne, de er våre beste hjelpere!).

Når jeg nå sitter i allmennpraksis er det langt roligere forhold. Men fortsatt må man spille litt teater, padle litt under vann men samtidig holde maska. Det er hele tiden faglige utfordringer og nye problemstillinger, nye utslett man ikke helt blir sikker på, nye tvilstilfeller med EKG som er vanskelig å tolke, komplekse problemstillinger det krever mye for å løse, mistanker om alvorlig sykdom der man må ta de rette avgjørelsene. Det er ingen rutinejobb å være fastlege, så langt derifra! Samtidig som det jo gjør jobben spennende, krever det mye av den som skal inneha jobben. Derfor tør jeg å si: Jeg beundrer fastleger! (Riktig nok er jeg en selv, og jeg mener ikke å framstå som selvgod, men jeg er ikke en «skikkelig» fastlege ettersom jeg ikke har mer enn 540 pasienter på lista mi og har 50 % stilling som fastlege. Jeg har ikke pasienter hver dag, jeg får et avbrekk mellom pasientdagene som jeg kjenner at jeg ofte har godt av). Det er de som er fulltids fastleger jeg beundrer, de som hver dag går på jobb og møter pasientene sine på kontoret, har de gode samtalene, fjerner føflekker, kontrollerer blodtrykk, ordner resepter og fysio-henvisning, skiller virale forkjølelser fra mer alvorlige bakterielle infeksjoner, beroliger engstelige foreldre, legger kateter i blæra som ikke ville tømme seg lengre, åpner opp abscessen som verker, syr såret i panna, rykker ut på hjertestans, skriver sykemelding, planlegger utredning ved mistanke alvorlige sykdommer, henviser de med akutt sykdom, holder seg faglig oppdatert, tar kurs, jobber for spesialiseringen sin, fornyer spesialiteten sin, hospiterer på sykehus og hos kolleger, som finner tid til undervisning av studenter og turnusleger, som såvidt får seg en matbit før de må avgårde på legevakt der de møter nye pasienter – gjerne ukjente pasienter som «tilhører» andre fastleger men som av ulike grunner må på legevakt, som går på jobb neste dag og møter nye pasienter, som ivaretar kommunale oppgaver på sykehjem og helsestasjon, deltar på dialogmøter med NAV, skriver erklæringer til alle som krever det… Hva skal man være laget av for å kunne jobbe som fastlege et helt yrkesliv?? Jeg spør, for jeg tror faktisk ikke at jeg selv hadde klart det. Eller?

En fastlege med 1500 pasienter på lista har kanskje 20-30 konsultasjoner om dagen. De fleste har 1 dag i uka med kommunale oppgaver, så 4 dager med pasienter er vel det vanlige. Det blir ca 100 personer i uka du som fastlege skal huske hvem er, friske opp hukommelsen hva det kan gjelde, møte på en god måte, lytte til, sortere ut hva han/hun forteller som er viktig å gripe fatt i og hva som bør vente, vurdere diagnose, vurdere behandling, starte behandling og lage plan for oppfølging .Ofte er det nødvendig med blodprøver, røntgenbilder, videre utredninger, det må avtales ny time, eller «du hører fra meg om det er noe galt på prøvene», eller «kontakt meg i neste uke» eller «stikk innom kontoret så ordner vi det». Man må jobbe effektivt, pragmatisk, man må kjenne kommunen og regionen sin, hvilke spesialister og rehabiliteringsinstitusjoner man kan henvise til, hvilke psykologer som har driftsavtale, hvilke gynekologer som er å anbefale, hvor du skal sende de ulike blodprøvene… Som fastlege er man et knutepunkt, og andre helseaktører er avhengig av deg for å kunne gjøre sin jobb, forsikringsselskaper etterspør opplysninger, NAV trenger informasjon om behandlingsopplegg, hjemmesykepleien må ha oppdaterte medisinlister, sykehuslegene ber deg følge opp forskjellige saker… På toppen av det faglige kommer alt det utenomfaglige som må være på plass for å drive et legekontor. Datautstyr, programvare, elektroniske løsninger for kommunikasjon, back-up-rutiner, kvalitetssikring av apparatur på laben, telefonsvarere, vikarordninger, personalansvar, regnskapsansvar…

Av og til tenker jeg: jeg fatter ikke at noen klarer å gjøre dette hver dag, hver uke, hver måned i år etter år! For det er krevende – jeg tror ikke noen trenger late som noe annet. Samtidig vil jeg kunne skrive dette uten at det betyr at jeg ikke er egnet til å være fastlege. Alle er vel leie av jobben sin innimellom. Lærere er nok søkklei av unger av og til , mekanikere hater biler og bakere kan ikke fordra å elte deig. Av og til. Det er vel det som er cluet; det må ikke være slik hele tiden. Noen er mer mentalt hardføre enn andre, noen lar seg stresse lettere, noen er mer usikre, noen er mer beslutningsdyktige. Vi er alle ulike, det er kanske derfor noen fastleger har 2500 pasienter på lista si mens andre har 600, at noen jobber 3 dager i uka mens andre jobber 5, at noen søker fritak fra legevakt mens andre elsker å ha vakt.

Det er derfor bra med en fastlegeordning der det er mulig å finne «sin måte». Finne sin listelengde, sin arbeidsmengde. De fleste fastleger i Norge er private næringsdrivende og er sin egen arbeidsgiver. Men det ser ut som yngre leger i større og større grad ønsker «utdanningsstillinger» med fast lønn når de skal inn i fastlegeyrket. Det ser iallefall ut til å være erfaringer fra kommuner her i min region. Og jeg er jo en av dem selv; jeg har jobbet i 4 år på fastlønn og omtrent utelukkende kunnet konsentrere meg om det faglige, og sluppet arbeidsgiveransvar osv. I årene som kommer tror jeg flere og flere fastleger kommer til å være på fastlønn, iallefall de første årene før de evt går over i private avtaler. Jeg tror faktum er at de som er private leger i dag har jobbet i mange år med å bygge opp legekontorene sine, det er investert vannvittig mye tid på ettermiddager og helger ubetalt, det har trolig gått utover familie og fritidsaktiviteter. De som har lykkes gjør det bra, de har veldrevne kontorer der de ivaretar et stort antall pasienter, ganske mange har solopraksiser. Men det kreves mye for å komme dit – det krever år etter år med dedikert arbeid og offer! Om det er et slikt langt og krevende løp nyutdannede leger blir forespeilet som den eneste veien til et langt vei i allmennpraksis, vil rekrutteringen til allmennlegeyrket fortsette å svikte. Det trengs flere fastleger i kommunene. Kommunene bør finne gode løsninger som favner unge leger som er nysgjerrige på yrket, men som ikke er klare til å gå «all in», for å bruke et poker-uttrykk. Fastlønnstillinger på flerlegesenter der kommunen drifter IKT og har personellansvar er ett av flere gode forslag. Vi kommer til å se en todeling blant fastleger: På den ene siden eldre leger med private legekontor, på den andre siden yngre leger i kommunale fastlønnstillinger i større kommunale helsesentra. Tror jeg. Og en kombinasjon, så klart, ettersom yngre leger etterhvert vil velge privat drift så lenge det er økonomisk det overlegent mest fornuftige valget.

Regjeringen har vel fortsatt ikke lagt fram en opptrappingsplan for fastlegeordnignen, noe også partiet høyre påpeker i sitt Representantforslag 108 S (2011-2012) der de foreslår tiltak for å sikre kvalitet og tilgjengelighet i fastlege- og kommunehelsetjenesten. Norsk Forening for allmennmedisin etterlyser det samme. Det er kanskje på tide?