Legeforenigen kom nylig med rapport der de etterlyser mer fysisk aktivitet i skolene. Det samme gjør kreftforeningen i artikkel i medlemsbladet for Kreftforenigen «Sammen for kreft» nr 02-12. Dette er koordinert og planlagt: http://legeforeningen.no/Nyheter/2011/gar-sammen-om-mer-fysisk-aktivitet-i-skolen/.

Helsedirektoratet mener det er nødvendig med en times kroppsøving eller annen fysisk aktivitet på skolen hver dag. I tillegg ber de om flere sykkelstier og tryggere skoleveier for å få flere barn til å bevege seg mer. – Det at 15-åringer i dag er minst like stillesittende som en gjennomsnittlig 70-åring er et stort paradoks. Jeg tror mangel på daglig fysisk aktivitet er vårt største folkehelseproblem. Og flere kommer til å slite med overvekt, belastningsskader, hjerte-karsykdommer, kreft og psykiske lidelser som resultat av dette om vi ikke får snudd denne trenden, sier Bjørn Guldvog. http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8221731

Etter min mening burde alle skoler ha egne gymlærere med spisset kompetanse. Skolene må ha godt nok utstyr. Gymtimene må prioriteres, og ikke være salderingspost når andre aktiviteter krever ekstra tid (øving til forestillinger osv), som man kan få inntrykk av noen ganger. Det virker for tilfeldig hvilken gymopplæring ungene får på norske skoler i dag. Hva er best: En engasjert gymlærer med idrettsbakgrunn og relevant utdanning, eller «frøken» med kanskje andre interesser som gjør sitt beste men som vel ikke har de rette forutsetningene for å ha gode gymtimer. Man setter ikke en lærer som ikke kan engelsk til å undervise i engelsk. Samme prinsippet bør gjelde gym og den fysiske aktivieteten.

 Mer kompetente gymlærere og fysisk aktivitet hver dag – tiltak som vil nå alle barn, på tvers av bakgrunn, kultur, religion og økonomiske forutsetninger. Utjevning av sosiale ulikheter er sentralt i folkehelsearbeidet. Det bør vel la seg gjennomføre?