Det et mye styr med elektronisk samhandling i helsevesenet, og man har i Norge brukt tiår på å ikke komme så langt, virker det som. Det er lett å hive seg med i hylekoret og bare påpeke hva som ikke fungerer eller mangler. Det skader kanskje ikke å peke på hva som faktisk fungerer, for noe har jo kommet på plass. I dag hadde jeg 15-16 pasienter der flere av konsultasjonene medførte henvisninger eller kontakt med andre aktører rundt pasientene. Som del av jobben har jeg i dag:

 • Lest blodprøver og røntgensvar som kommer elektronisk inn på dataen min, i de rette journalene.
 • Lest elektroniske epikriser fra sykehuset der noen faktisk var ganske ferske!
 • Lagt inn elektroniske huskelapper til sykepleier på forkontoret om innkalling av pasient for kontroll av blodprøve – ingen flere gule lapper!
 • Lest elektronisk epikrise fra lokal legevakt.
 • Sendt elektroniske resepter, noe både jeg og pasientene syner er framskritt, mindre papirer å bli forvirret av, enklere for alle parter!
 • Resepteneligger forresten inne i et FEST-register som gjør at medisinene kommer fram i oversikten med helt oppdatert info om pakningsstørrelser osv, samt forslag til indikasjon og dosering – god kvalitetssikring!
 • Sendt elektronisk henvisning til kirurgisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus, tar 10 sekunder!! Innhold fylles automatisk inn fra notatet mitt, pasienten imponert over at jeg gjør det der og da!
 • EKG og spirometri (pusteprøve) som sykepleier tar på pasient i et annet rom er integrert med mitt EPJ (elektroniske pasientjournalsystem) og kan hentes rett opp på skjermen – ikke flere papirutskrifter!
 • Sykepleier går gjennom timebestillinger på vårt system «Helserespons» pasienter har bestilt på sms eller via internett. Enkelt for både oss og pasientene!
 • Fått bestilling fra hjemmesykepleie på multidose på en av brukerne med mange medisiner, tipper det sparer kommunen mange timer arbeid imåneden!
 • Målt INR og langtidsblodsukker på våre apparater på kontoret, prøver du for ikke mange år siden måtte sende til sykehuset for å få analysert!
 • Sendt søknad om individuell refusjon på et legemiddel for en pasient, elektronisk til Helfo! Før var det papirversjon.
 • Sendt sykemeldinger der del A til Helfo går elektronisk, sparer oss porto og postgang.
 • Godkjent en haug med dokumenter som sykepleiee har scannet inn i journalene til pasientene – fortsatt får vi en del papirpost, og det går i hovedsak inn i denelektroniske journalen.
 • Brukt NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok), Felleskatalogen og interbett generelt til å finne informasjon jeg trenger – de gode gamle lærebøkene er gode å ha, men det går raskere søke fram det man trenger på nettet.

Pasienten må alltid være i fokus, og med gode IKT-verktøy som fungerer er det lettere å jobbe både bedre og mer effektivt. Det er en fryd når det fungerer, og et tilsvarende mareritt når det ikke fungerer. I Bergen kan fastlegene motta og sende elektroniske meldinger til PLO (pleie og omsorgssektoren), dvs hjemmesykepleie og sykehjem i første rekke. Jeg gleder meg til vi kommer dit her hos oss også! «Vestlandsløftet» er stort prosjekt for dette og er vel fortsettelse på meldingsløftet og Elin-K. Gode IKT-verktøy er en forutsetning for god samhandling og effektivisering av arbeidet vi gjør. Her bør det settes alle kluter til! For det er gøy når det funker:)