I dag hadde vi besøk av en psykologispesialist i «faglunsj» organisert av helsesøster der tema var psykiske lidelser hos barn og unge, og hvordan helsepersonell, skole og barnehage (og foreldre) kan fange opp dette tidlig nok.

Man kan grovt skille mellom utviklingsforstyrrelser, emosjonelle forstyrrelser og atferdsforstyrrelser. Angst og depresjon er vanligere enn vi tror, og for få fanges opp og får behandling der det er indikasjon for det. Det må skilles mellom «naturlig angst» (redd for mørket, redd for krokodiller i do osv) og reell angst/depresjon som blir funkjonsnedsettende og som på sikt kan gi dårlig prognose og komorbididet med antisosial atferd osv.

Det er alltid interessant å høre andres vinklinger, og psykologen var tydelig dyktig, og hadde mange barn selv som hun brukte i konkrete eksempler. Det er også interessant å være med på slike happenings når foreldre er invitert, og det blir en meningsutveksling med ikke-faglige synspunkter. Mange fornuftige foreldre!

Et tema som opptar meg er hva det betyr for barn/unge å vokse opp i en verden preget at enorm tilgang på data og internett osv. Hvor mye psykiske lidelser skaper sosiale medier? Hvor mye skjult mobbing foregår på tilsynelatende harmløse spill som f.eks. «Moviestar planet»? Hva gjør det med nattesøvnen og selvtillitten til de unge å vokse opp i et tommel-opp-eller-ned-samfunn, der du søker aksept i form av antall «likes» på ditt siste innlegg på Facebook? Inaktivitet og angst for å ikke bli godt nok likt og akseptert – uheldige biprodukter av den flotte teknologien vi er så (u)heldige å ha tilgjengelig.

Vi kommer ganske sikkert til å se store konsekvenser av dette massive sosiale fenomenet i årene som kommer, og jeg tipper psykologispesialisten kommer til å få nok å gjøre med ungdommer som ikke makter henge med på hardkjøret.