Der jeg bor har vi fått i gang ei aktiv trimgruppe som spiller innebandy hver fredag kl 19-20. Målgruppen er først og fremst voksne folk, mannenog dama i gata, lavterskel drop-on tilbud der vi spiller og har det kjekt, med musikk og godt humør. Treninga finner sted i det lokale grendahuset, og det er nok nøkkelen til suksess: nærhet og lettvint for alle. Godt å ta helg med den gode treningsfølelsen i beina! En fordel med innebandy er at det passer for omtrent alle, og det krever ikke så mye ferdigheter før man kan ha godt utbytte av å være med. I Oslo har de kjørt et integreringsopplegg for innvandrere med innebandy de har hatt stor suksess med, les her: http://www.nbfutvikling.no/index.php?pageID=238

I ny folkehelselov forpliktes norske kommuner til å i større grad samarbeide med frivillige lag og foreninger, og da selvsagt med idrettslag. En økt satsing på idrettslagenes lavterskel trimtilbud som når spesielt oss i foreldregenerasjonen (vi som kjører ungene rundt på allslags aktiviteter og treninger, men glemmer oss selv) kan være en fornuftig vei å gå. En rask titt på lokale idrettslag sine hjemmesider viser at det ikke er flust med tilbud til gruppen 30+.  Ungene blir stolte når de ser foreldrene sine i aktivitet, uansett om det er innebandy eller andre aktiviteter. Og vi synes det er kjekt å få lovtil å være gode rollemodeller:) En positiv «bivirkning» er at det blir mye lettere å få med voksne i andre sammenhenger når de er aktive selv. Så her er det bare for idrettslagene å brette opp ermene og a) synliggjøre de tilbudene som allerede finnes og b) starte opp nye tilbud – gjerne i lokale gymsaler og grendehus!

God helg!