Media spiller på helseangst for å selge aviser, svært mye av det som havner på forsidene er blåst opp og ubalansert og bidrar til å skape et press på helsetjenestene våre. For sikkerhets skyld. I tilfelle framtidig sykdom – beregnet ut fra statistikk i grupper med mennesker som likner oss selv. «EU-kontroll», helsesjekk. PSA uten symptomer. Nummenhet i hånda, det kan jo være hjerteinfarkt. Vage symptomer som som regel er banale og harmløse, og som går vekk av seg selv etter en stund, vokser seg større og går over i en angst som får næring fra søking på google og et sykdomsfokusert media. Vi påføres en sykdomsangst som jeg tror gjør oss mer syke enn selve sykdommene. Løsningen blir å ta noen ekstra prøver, henvise til noen ekstra undersøkelser og – for sikkerhets skyld.

Media kan man på en måte tilgi, de har en klar og åpen agenda om å tjene penger på å selge flere aviser. Da synes jeg det blir vanskeligere å være ukritisk når kommersielle aktører gir seg ut for å ha gode intensjoner når det åpenbart er profitt som er målet. I dag har apotekkjeden Boots og smørprodusenten Vita hjertegod m.fl. lagt ut på nye tokt for å sjekke kolesterolet til hvermannsen, gratis! Tenk det, så snilt av dem! I fjor kjørte de kampanje der de villedende informerte om at alle burde ha kolesterol under fem, dette har de i det minste tonet litt ned i år, selv om de fortsatt skriver at alle bør ha under fem. Men agendaen er like tvilsom. Og direkte useriøs! Skal du måle kolesterol med tanke på framtidig risiko for hjertekarsykdom, må du også spørre om røykevaner, forekomst av hjertesykdom i familien, blodtrykk, livsstilsvaner og mosjon, vekt.»Får vi ned folks kolesterolnivå kan liv reddes!» uttaler Boots. Ikke snaut! «Vi ønsker ikke å skremme eller sykeliggjøre noen, men oppfordre folk til å skaffe seg mer kunnskap.» Budskapet er greit, men det kommer fra gal avsender! Apoteket lever av å selge medisiner, jo flere som blir satt på kolesterolsenkende medikamenter jo bedre tjener apotekene. La oss være så ærlige. Ved å fokusere så massivt kun på koesterol kan nok mange med greit kolesterol tenke at nå trenger jeg hverken slutte røyke eller mosjonere, «kolesterolet er jo bra»!  Store deler av befolkningen sykeliggjøres. Boots sier ingenting om hvilke aldersgrupper de synes bør sjekke kolesterolet. Sjekker de 16-åringer også? Svaret til alle de med verdier over fem, hva blir det mon tro? Spis Vita Hjertegod!

Her er det smørbukken og kolesterolsekken som er ute og går. Samme apotekfirma tilbyr sjekk av føflekker til den ringe sum av 350,- per føflekk. Ja, nå skal det sies at de neste får du for kun 150,-. «For å stille diagnosen tidlig og skape solskinnshistorier», sier Boots. Når ble det apotekenes oppgave å stille diagnoser?

Om apotekene skal fortsette å utvide sine intereseområder og tilby stadig bredere spekter av tester og undersøkelser «for sikkerhets skyld», vil vi utvilsomt få et ekstra press i retning unødvendige undersøkelser og derav medisinering av i utgangspunktet friske mennesker.