Dette blir en blogg knyttet til mitt yrkesliv, dvs som kommuneoverlege i Karmøy kommune i full jobb fra august 2012. Fram til da jobber jeg fortsatt i Bokn kommune som alt-mulig-lege slik jeg har gjort de siste 4 årene. Da Knut Slinning gikk bort så altfor tidlig, søkte Karmøy ny kommuneoverlege og jeg ble oppfordret til å søke, og etter noen runder med meg selv fant jeg ut at det virket som en spennende utfordring, og at det var et riktig tidspunkt å ta et skritt videre i yrkeslivet. Jeg har hatt glede av å få jobbe samfunnsmedisinsk i Bokn kommune, og har stor interesse for dette fagfeltet. Jeg har nå ett års permisjon for å prøve meg i denne rollen. Karmøy er regionens største kommune med 40.000 innbyggere, i kontrast til Bokn med 830.

Allerede har jeg fått en del saker på bordet: opprettelse av 3 nye legehjemler, godkjenning av private skoler etter forskrift om miljørettet helsevern, bekymringsmelding om psykiatrisk pasient der det kan bli aktuelt med begjæring om tvungen legeundersøkelse, rekruttering av nye fastleger (som må bli prioritert område årene som kommer), klager fra brukere som etterlyser bedre service på fastlegekontor og oppfølging av seksuelt misbrukte, bidrag til drift av nytt legekontor med leger på kommunal fastlønn mm.

Jeg kikker en del på bloggen til kommuneoverlegen i Nedre og Øvre Einer, Einar Braaten. Han har skrevet siden 2005 og kommer med mange gode tips og historier fra en hverdag som kommuneoverlege. Det er i grunnen en stilling man er alene om å ha i kommunen, så man er nødt å søke ut etter gode råd og vink.

I dag har jeg lest gjennom siste runde med lovpålagte tjenesteavtaler mellom kommunene og helseforetaket – ett av flere sentrale virkemidler i samhandlingsreformen. Min innvending er at det går altfor raskt i svingene, og man føler lite eierskap til disse avtalene som kommer til å gjelde for oss alle. Men får gjøre så godt jeg kan vurdere dem ut fra lokale forhold og komme med innspill i samhandlingsgruppen som er satt ned i Bokn kommune, under kyndig ledelse av dyktig ny helsesjef.

På legevakt i kveld var det flere barn med fall og hodetraume sendt hjem med commotioregime – men i grunnen et godt tegn at unger er aktive og går på en smell innimellom. De som skader seg verst er de som aldri klatrer i trær!

Da får det være lang nok intro, så får bi se hvor lenge jeg holder koken her… Takk for at du leste!