Søk

Distriktslegen

Helse i alt vi gjør!

Helsevesenet er overopphetet – finn bremsa

Jeg har ei delstilling i et helseforetak der vi er en håndfull allmennleger som jobber med samhandling mellom leger på sykehuset og leger ute i kommunene. Det gir et innblikk i begge verdener, og akkurat i dag er jeg litt bekymret for utviklingen i helsevesenet vårt. Og for de som skal bruke det. Vi må finne bremsa, ikke tråkke gassen i bånn.

skjermbilde-2017-01-25-kl-23-36-27

Continue reading «Helsevesenet er overopphetet – finn bremsa»

Når jobben kan skade helsa di

I september i fjor takket jeg ja til stillingen som ny bedriftslege i en privat/kommersiell BHT-kjede. Jobben har så langt vært både spennende og utfordrende! BHT og arbeidsmedisin er langt mer enn «kjøttkontroller», dvs. delvis eller helt unødvendige helseundersøkelser av friske folk. Jeg opplever jobben som viktig og meningsfull! De som står på i tøffe yrker år etter år, fortjener at helsa deres blir passet godt på.

skjermbilde-2017-01-14-kl-20-47-55

Continue reading «Når jobben kan skade helsa di»

Samfunnsmedisinske kunnskapsutfordringer

På grunnkurs H i samfunnsmedisin om forskningsmetodikk og kunnskapshåndtering lærer man om PICO-modellen og kunnskapspyramiden. Utfordringen er at samfunnsmedisin handler om så mye mer enn klinisk medisin og pasientbehandling. Så hvor kan samfunnsmedisineren lete etter kunnskap når det handler om problemstillinger som ikke er knyttet til pasienter og sykdom?

PICO

Continue reading «Samfunnsmedisinske kunnskapsutfordringer»

Hva kan norsk helsevesen lære av en snekker fra Latvia?

Vi pusser opp gangen hjemme, og har fått en dyktig latvisk snekker i et norsk firma til å gjøre jobben. Han er utdannet i en tradisjon der håndverkeren måtte mestre alle deler av et byggeprosjekt; Planlegging, tømmerarbeid, muring, flislegging, maling, finsnekring.  Han liker ikke utviklingen i byggebransjen med økt spesialisering der ingen tar ansvar for sluttproduktet. Kan norsk helsevesen lære noe av en snekker fra Latvia?

Skjermbilde 2016-07-27 kl. 16.35.14

Continue reading «Hva kan norsk helsevesen lære av en snekker fra Latvia?»

I fokus: Folkehelseforeningen (NOPHA)

I forrige innlegg skrev jeg om Wonca, den internasjonale foreningen for allmennpraktikere. Jeg er opptatt av spennet og sammenhengen mellom allmennmedisin og samfunnsmedisin. Her ser jeg litt nærmere på Folkehelseforeningen (NOPHA) og hvilke rammer vi har for det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Norge.

Skjermbilde 2016-07-09 kl. 13.02.04

Continue reading «I fokus: Folkehelseforeningen (NOPHA)»

I fokus: Wonca

Wonca er et akronym for den internasjonale foreningen for allmennpraktikere. Jeg har dessverre ikke vært på noen Wonca-konferanser selv enda, heller ikke de årene jeg jobbet som fastlege. En lege jeg kjenner sa «dette er jo en konferanse for allmennmedisin og samfunnsmedisin». Jaså, er det det? Jeg ble nysgjerrig på denne sammenhengen, og har derfor kikket litt nærmere på Wonca, med samfunnsmedisinske øyne. Jeg forstår hva min kollega mente, men vil advare mot at det skapes en forståelse om at samfunnsmedisin kun handler om helsetjenesteutvikling.

Skjermbilde 2016-07-03 kl. 16.32.47

Continue reading «I fokus: Wonca»

Bodø – grunnkursenes Mekka

Alle primærleger i Norge har vendt seg mot grunnkursenes Mekka – Bodø – med jevne mellomrom. Ikke at spesialisering i allmennmedisin eller samfunnsmedisin har noe religiøst over seg, men fordi Nordland Legeforening, ved kommunikasjonsrådgiver Tove Myrbakk og kurskoordinator Lena Stemland, driver stort som kursarrangør. Og jeg fikk nok en gang lov til å ta turen nordover. Denne gangen for å snakke om blant annet salutogenese og reorientering av helsetjenestene.

Skjermbilde 2016-04-22 kl. 08.39.44
Vi må øke innsatsen lengre opp i helseelva!

Continue reading «Bodø – grunnkursenes Mekka»

På etterskudd i kampen mot mobbing

Kunnskapsministeren la i dag fram NOU 2015:2 Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø i dag. Når vi vet at barn tilbringer 2000 timer i skolegården i løpet av 10 år skolegang og at 50 % av mobbing skjer i friminuttene, så er gode uteområder med mulighet for allsidige aktiviteter et viktig forebyggende tiltak mot mobbing. Aktive barn mobber mindre, det støttes av både forskning og sunn fornuft. Men NOU 2015:17 har lite fokus på dette. Man vil heller bruke pisken – på mobberen, kommunen og skoleledelsen.

Skjermbilde 2016-04-18 kl. 15.00.12

Continue reading «På etterskudd i kampen mot mobbing»

Stor samfunnsøkonomisk gevinst

I Tromsø har kommunen i samarbeid med blant annet sykehuset og universitetet investert 24 millioner kroner over fem år på «Tromsømarkaprosjektet» for å få flere til å gå og sykle til jobb og bruke uteområdene til rekreasjon og avkobling. Beregninger viser at samfunnet sparer 10-40 millioner kroner i året bare i helseutgifter.

Skjermbilde 2016-04-15 kl. 06.30.26

Dette innlegget kom på trykk som kronikk i Haugesunds Avis fredag 15. april 2016.

Continue reading «Stor samfunnsøkonomisk gevinst»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggers like this: